تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول

ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجهویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-1ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-2ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-3ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-4ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-5ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-6ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-7ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-8ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-9ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-10ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-11ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-12ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-13ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-14ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-15ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-16ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-17ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-18ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-19ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-20ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-21ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول, تصاویر داخلی-22
قیمت 1.429.200 €
 • اطلاعات عمومی
 • 5+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / بیوکچکمجه
 • 450 m²
 • 5+1
 • 4
 • 2
 • 01/2019
 • 3
 • آماده تحویل
 • 50 mt
 • 49.7 km
شماره ملک IST-0615

-

ویژگی های عمومی ویلای تریپلکس با استخر در نزدیکی ساحل در بویوکچکمجه استانبول

ویلا / استانبول / بیوکچکمجه

سونااستخرپارکینگدوربین امنیتیباغدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهبالکنمقابل ساحلبا دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 1.429.200 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
خا پروژه لوکس در چکمه کونه های مستقل چشمگیر در یکیخا پروژه لوکس در چکمه کونه های مستقل چشمگیر در یکی1.134.900 €4+1, 5+1, 11+2بیکوز / استانبولویلا استانبول در مرکز قرار گرفته در تقاطع با دریاویلا استانبول در مرکز قرار گرفته در تقاطع با دریا1.015.600 €4+1, 5+1بیلیکدوزو / استانبولویلای بزرگ 8+2 با منظره دریا برای فروش در کارتال، استانبولویلای بزرگ 8+2 با منظره دریا برای فروش در کارتال، استانبول1.875.000 €8+2 trplxکارتال / استانبولویلای لوکس با استخر اختصاصی و باغ در استانبولویلای لوکس با استخر اختصاصی و باغ در استانبول4.035.300 €7+2سارییر / استانبول