تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول

آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودارآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-1آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-2آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-3آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-4آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-5آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-6آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-7آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-8آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-9آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-10آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-11آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-12آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-13آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-14آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-15آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-16آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-17آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول, پلان ملک-18
قیمت از 183.100 €
 • اطلاعات عمومی
 • 1+1
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / اوسک اودار
 • 105 m² - 270 m²
 • 1+1, 2+1, 2+1 dp, 3+1 dp, 4+1 dp, 4+2 dp
 • 1, 3, 4
 • 1, 2, 3
 • 03/2021
 • 6
 • آماده ی تحویل
 • 38 km
شماره ملک IST-0638

-

ویژگی های عمومی آپارتمانهای لوکس با چشم انداز تنگه بسفر در جنگل کوی استانبول

آپارتمان / استانبول / اوسک اودار

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)نگهبانی 24/7دوربین امنیتیحمام ترکیباغدستگاه تهویه مطبوعکرکرهتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (500 الی 1000 متر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

1+1 آپارتمان 197.900 €2+1 آپارتمان 183.100 €3+1 آپارتمان 257.300 €4+1 آپارتمان 371.100 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 22.06.2021 11:30:44

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
املاک لوکس با چشم انداز پانورامای دریا در استانبولاملاک لوکس با چشم انداز پانورامای دریا در استانبول180.300 €2+1, 3+1, 3+1 dp, 4+1, 4+1 dp, 5+2 dp, 6+2 dpبیلیکدوزو / استانبولآپارتمان های بزرگ در استانبول با طبیعت در هم تنیدهآپارتمان های بزرگ در استانبول با طبیعت در هم تنیده178.900 €2+1, 3+1, 4+1 بیلیکدوزو / استانبولاملاک و مستغلات سازگار با محیط زیست در منطقه ای عالی از استانبولاملاک و مستغلات سازگار با محیط زیست در منطقه ای عالی از استانبول183.100 €2+1, 2+1 dp, 3+1 dpایوب / استانبولآپارتمان های بزرگ استانبول در کنار پارک دریاچهآپارتمان های بزرگ استانبول در کنار پارک دریاچه184.100 €2+1, 3+1, 4+1, 4+1 dpباغچه اولری / استانبول