تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا

هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لاراهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, آنتالیا / لارا - videoهتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-1هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-2هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-3هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-4هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-5هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-6هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-7هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-8هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-9هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-10هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-11هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-12هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-13هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-14هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا, تصاویر داخلی-15
قیمت 4.500.000 €قیمت تایید شدهبه روز رسانی قیمت در تاریخ 11.06.2021
  • اطلاعات عمومی
  • بدون کمیسیون
  • آنتالیا / لارا
  • 1500 m²
  • 01/2018
  • 3
  • آماده حرکت است
  • 5.4 km
  • 350 mt
  • 15.4 km
شماره ملک AYT-2156
-

ویژگی های عمومی هتل بوتیک در فاصله پیاده روی چند قدمی تا ساحل لارا

تجاری / آنتالیا / لارا

سوناآسانسوراستخرسرایدارباغدستگاه تهویه مطبوعکرکرهتلویزیون ماهواره ایمبلمانتجهیزات آشپزخانهبالکنساحل (0 الی 500 متر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 4.500.000 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 11.06.2021 16:44:21

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
هتل بوتیک با مرکز سپا نزدیک به مارینا در کالئیچیهتل بوتیک با مرکز سپا نزدیک به مارینا در کالئیچی2.700.000 €13کالیجی / آنتالیاساختمان تجاری با شانس سرمایه گذاری در آنتالیاساختمان تجاری با شانس سرمایه گذاری در آنتالیا2.450.000 €آلتینوا / آنتالیاهتل 5 ستاره در 300 متری ساحل در سیده، آنتالیاهتل 5 ستاره در 300 متری ساحل در سیده، آنتالیا29.486.100 €سیده / آنتالیاهتل پنج ستاره سرمایه گذاری با درآمد اجاره ای در کوندوهتل پنج ستاره سرمایه گذاری با درآمد اجاره ای در کوندو37.068.200 €کندو / آنتالیا