تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا

آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتیآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, آنتالیا / کنییالتی - videoآپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-1آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-2آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-3آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-4آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-5آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-6آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-7آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-8آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-9آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-10آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-11آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-12آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-13آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-14آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-15آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر داخلی-16آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-2آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-3آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-4آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-5آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-6آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-7آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-8آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-9آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-10آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-11آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-12آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-13آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-14آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-15آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-16آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, تصاویر مراحل ساخت-17آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-1آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-2آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-3آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-4آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-5آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-6آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-7آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-8آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-9آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-10آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-11آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-12آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-13آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-14آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-15آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-16آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-17آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا, پلان ملک-18
قیمت از 107.000 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • آنتالیا / کنییالتی
 • 50 m² - 140 m²
 • 1+1, 2+1, 4+1 dp
 • 1, 2, 3
 • 1, 2
 • 10/2021
 • 5
 • در حال ساخت
 • 10 km
 • 2 km
 • 27 km
شماره ملک AYT-969

3 دلیل اصلی برای خرید

• منظره کوه
• محل آرام برای زندگی
• نزدیکی به امکانات اجتماعی و روزانه

آپارتمان های با منظره کوه نزدیک به امکانات اجتماعی و روزانه در آنتالیا

آپارتمان های مدرن در منطقه کنییالتی نزدیک به مرکز آنتالیا واقع شده است. کنییالتی یکی از بهترین مناطق در آنتالیا است که برای یک زندگی با کیفیت به بسیاری از فرصت ها نزدیک است. کلیه امکانات لازم را برای زندگی روزانه مانند سواحل زیبا، سوپر مارکیت ها، انواع مغازه ها، مدارس، پارک های سبز برای استراحت و حمل و نقل عمومی به همه مناطق آنتالیا را ارایه می دهد.

آپارتمان های مدرن با منظره کوه 1 کیلومتر با کالج اقیانوس، 2 کیلومتر تا سواحل و کالج آنتالیا، 3 کیلومتر تا پارک بوگاچای، 5 کیلومتر تا بیمارستان خصوصی اولیمپوس، 7 کیلومتر تا آکواریوم آنتالیا، 8 کیلومتر تا پارک ساحلی، 10 کیلومتر با مرکز آنتالیا، 11 کیلومتر تا موزه آنتالیا، 13 کیلومتر تا کالیجی (بافت قدیمی شهر) و 27 کیلومتر تا فرودگاه بین اللملی آنتالیا فاصله دارد.

این مجتمع مسکونی متشکل از 5 بلوک با 5 طبقه و در مجموع 108 آپارتمان میباشد. این مجتمع دارای ویژه گی های زیادی برای ساکنان مانند استخر شنا، استخر کودکان، باغ خوب طراحی شده، زمین بازی کودکان، مرکز تناسب اندام، تنیس روی میز، محل نشیمن، سرایداری، پارکینگ سرپوشیده و سیستم دوربین امنیتی 24/7 میباشد.

انواع آپارتمان ها 

آپارتمان های 1 خوابه داری یک اتاق نیشیمن، یک آشپزخانه اوپن، یک حمام و یک بالکن.

آپارتمان های 2 خوابه دارای یک اتاق نیشیمن، یک آشپزخانه اوپن، یک حمام اختصاصی، یک حمام و یک بالکن.

آپارتمان های 3 خوابه دارای یک اتاق نیشیمن، یک آشپزخانه اوپن، یک حمام اختصاصی، یک حمام و یک بالکن.

آپارتمان های 4 خوابه دوببلکس دارای یک اتاق نیشیمن، یک آشپزخانه اوپن، یک حمام اختصاصی، 2 حمام، یک بالکن و یک تراس.

این آپارتمان ها در آنتالیا مجهز به مواد با کیفیت بالا مانند تهویه مطبوع هوا، کابین آشپزخانه و حمام، رختشویی، کرکره برقی، دوش، حمام هیلتون، کفپوش لمینت و سرامیک، پی وی سی دو جداره، سیستم تلویزیون ماهواره ای و وسایل آشپزخانه می باشد.

ویژگی های عمومی آپارتمان های با نام تجاری جدید در موقیعت مطلوب آنتالیا

آپارتمان / آنتالیا / کنییالتی

آسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)دوربین امنیتیباغدستگاه تهویه مطبوعکرکرهتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه طرح بازساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
قیمت های مناسب هر زمان

2+1 آپارتمان 117.000 €4+1 آپارتمان 187.000 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 16.06.2021 09:33:12

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
املاک و مستغلات لوکس آنتالیا با نماهای پانورمیک در کنییالتیاملاک و مستغلات لوکس آنتالیا با نماهای پانورمیک در کنییالتی105.900 €1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1کنییالتی / آنتالیاآپارتمانهای با چشم انداز طبیعت نزدیک به دریا در کنییالتی آنتالیا آپارتمانهای با چشم انداز طبیعت نزدیک به دریا در کنییالتی آنتالیا 105.000 €2+1, 3+1کنییالتی / آنتالیاآپارتمانی با طراحی ویژه و مبلمان در هورما، آنتالیاآپارتمانی با طراحی ویژه و مبلمان در هورما، آنتالیا110.000 €3+1کنییالتی / آنتالیاآپارتمان دوبلکس جادار برای فروش در کنییالتی، آنتالیاآپارتمان دوبلکس جادار برای فروش در کنییالتی، آنتالیا113.300 €4+1 dpکنییالتی / آنتالیا