تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه

مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , استانبول / اسنیورتمغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , استانبول / اسنیورت - videoمغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-1مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-2مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-3مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-4مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-5مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-6مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-7مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-8مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-9مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-10مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-1مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-2مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-3مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-4مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-5
قیمت از 108.200 €قیمت تایید شده
  • اطلاعات عمومی
  • بدون کمیسیون
  • استانبول / اسنیورت
  • 28 m² - 504 m²
  • 04/2022
  • 6
  • در حال ساخت
  • 5 km
  • 24 km
شماره ملک IST-0557

-

ویژگی های عمومی مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه

آپارتمان / استانبول / اسنیورت

پارکینگنگهبانی 24/7بالکنفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت از 108.200 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان استانبول با سیسم هوشمند نزدیک به دریاآپارتمان استانبول با سیسم هوشمند نزدیک به دریا107.700 €2+1, 2+1 dp, 3+1, 3+1 dp, 4+1بیوکچکمجه / استانبولآپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول 106.200 €3+1کادی کوی / استانبولآپارتمانهای منحصر به فرد در نزدیکی بزرگراه ای-5 در استانبولآپارتمانهای منحصر به فرد در نزدیکی بزرگراه ای-5 در استانبول110.200 €1+1باکیرکوی / استانبولآپارتمانهای در خیابان سریع در حال رشد در کوچوکچکمجهآپارتمانهای در خیابان سریع در حال رشد در کوچوکچکمجه110.200 €1+1, 2+1, 3+1کوچکچکمجه / استانبول