تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون

آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومراآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, ترابزون / یومرا - videoآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-1آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-2آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-3آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-4آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-5آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-6آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-7آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-8آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر داخلی-9آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر مراحل ساخت-2آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر مراحل ساخت-3آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون, تصاویر مراحل ساخت-4
قیمت از 51.100 €قیمت تایید شدهبه روز رسانی قیمت در تاریخ 2.04.2021
 • اطلاعات عمومی
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • ترابزون / یومرا
 • 190 m² - 230 m²
 • 3+1, 4+1
 • 2
 • 2
 • 2021
 • 14
 • در حال ساخت
 • 10 km
 • 3 km
 • 4 km
شماره ملک TZX-0151

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون

آپارتمان / ترابزون / یومرا

آسانسور در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7 زمین تنیسباغدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایحمام در اتاق خواببالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفترترابزون
قیمت های مناسب هر زمان

3+1 آپارتمان 51.100 €4+1 آپارتمان 72.700 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 2.04.2021 10:26:01

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای سرمایه گذاری نزدیک به امکانات رفاهی اجتماعی در ترابزونآپارتمانهای سرمایه گذاری نزدیک به امکانات رفاهی اجتماعی در ترابزون49.600 €3+1آکچابات / ترابزونآپارتمان با نام تجاری جدید در موقیعت مرکزی در کاش اوستو، ترابزونآپارتمان با نام تجاری جدید در موقیعت مرکزی در کاش اوستو، ترابزون45.100 €3+1یومرا / ترابزونآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون 61.100 €3+1آراکلی / ترابزونآپارتمان های نوساز با دید دریا در اورتا شهیر ترابزونآپارتمان های نوساز با دید دریا در اورتا شهیر ترابزون62.300 €3+1اورتاحصار / ترابزون