تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول

آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , استانبول / کادی کویآپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-1آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-2آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-3آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-4آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-5آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-6آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-7آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-8آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-9آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-10آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-11آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-12آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-13آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-14آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-15آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-16آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-17آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول , تصاویر داخلی-18
قیمت 105.000 €
 • اطلاعات عمومی
 • 3+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کادی کوی
 • 135 m²
 • 3+1
 • 3
 • 2
 • 01/1996
 • 6
 • آماده تحویل
 • 7 km
 • 28 km
شماره ملک IST-0577

-

ویژگی های عمومی آپارتمانهای با بالکن های بزرگ در موقیعت مرکزی در استانبول

آپارتمان / استانبول / کادی کوی

آسانسورپارکینگدوشحمام در اتاق خواببالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 105.000 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 9.04.2021 09:04:43

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های نوساز در 300 متری بزرگراه تی ای ام در استانبولآپارتمان های نوساز در 300 متری بزرگراه تی ای ام در استانبول104.300 €1+1, 2+1, 3+1, 4+1فاضی عثمان پاشا / استانبولآپارتمان منحصر بفرد استانبول بین بزرگره ای-5 وتی ای امآپارتمان منحصر بفرد استانبول بین بزرگره ای-5 وتی ای ام104.100 €1+1, 1+1.5, 2+1باجیلر / استانبولآپارتمان استانبول با سیسم هوشمند نزدیک به دریاآپارتمان استانبول با سیسم هوشمند نزدیک به دریا106.500 €2+1, 2+1 dp, 3+1, 3+1 dp, 4+1بیوکچکمجه / استانبولآپارتمان های بزرگ با بالکن در کوچوکچکمجه استانبولآپارتمان های بزرگ با بالکن در کوچوکچکمجه استانبول106.500 €1+1, 2+1,کوچکچکمجه / استانبول