تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

فروشگاه های تجاری در موقیعت مرکزی در کادیکوی استانبول

فروشگاه های تجاری در موقیعت مرکزی در کادیکوی استانبول, استانبول / کادی کویفروشگاه های تجاری در موقیعت مرکزی در کادیکوی استانبول, استانبول / کادی کوی - videoفروشگاه های تجاری در موقیعت مرکزی در کادیکوی استانبول, استانبول / کادی کوی - videoفروشگاه های تجاری در موقیعت مرکزی در کادیکوی استانبول, استانبول / کادی کوی - videoفروشگاه های تجاری در موقیعت مرکزی در کادیکوی استانبول, استانبول / کادی کوی - video
قیمت از 223.000 €
  • اطلاعات عمومی
  • بدون کمیسیون
  • استانبول / کادی کوی
  • 77 m²
  • 01/1996
  • 6
  • آماده تحویل
  • 3.2 km
  • 28 km
شماره ملک IST-0618

-

ویژگی های عمومی فروشگاه های تجاری در موقیعت مرکزی در کادیکوی استانبول

تجاری / استانبول / کادی کوی

نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت از 223.000 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 29.04.2021 09:44:28

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
مغازه سرمایه گذاری در موقیعت مکانی مرکزی در استانبول، ترکیهمغازه سرمایه گذاری در موقیعت مکانی مرکزی در استانبول، ترکیه209.100 €کادی کوی / استانبولمغازه های تجاری در پروژه ای با کاربردهای متنوع در آتاکویمغازه های تجاری در پروژه ای با کاربردهای متنوع در آتاکوی207.800 €باکیرکوی / استانبولفروشگاه های تجاری جنب ایستگاه مترو در باجیلارفروشگاه های تجاری جنب ایستگاه مترو در باجیلار267.600 €باجیلر / استانبولاملاک و مستغلات تجاری آماده تحویل در استانبول املاک و مستغلات تجاری آماده تحویل در استانبول 275.000 €اسنیورت / استانبول