تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول

آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کویآپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-20
به اشتراک بگذارید
تصاویر کلیتصاویر داخلی
قیمت بنا به درخواست
 • اطلاعات عمومی
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کادی کوی
 • 169 m²
 • 3+1
 • 2
 • 3
 • 12/1999
 • 5
 • آماده تحویل
 • 750 m
 • 51 km
شماره ملک IST-0611

-

ویژگی های عمومی آپارتمان ساحلی در موقیعت مکانی مرکزی در کادیکوی، استانبول

آسانسور در مجموعهپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگباغدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایوانتجهیزات آشپزخانهآشپزخانه جدامقابل ساحلبا دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای لوکس استانبول با پیاده روی کوتاه تا امکانات اجتماعیآپارتمانهای لوکس استانبول با پیاده روی کوتاه تا امکانات اجتماعی39.600 €1+1, 2+1اسنیورت / استانبولآپارتمانهای استانبول با انتخاب گسترده ای از امکاناتآپارتمانهای استانبول با انتخاب گسترده ای از امکانات41.200 €Stdاسنیورت / استانبولآپارتمانهای استانبول در یک مجتمع دوستدار طبیعتآپارتمانهای استانبول در یک مجتمع دوستدار طبیعت43.600 €1+1, 2+1اسنیورت / استانبولآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبولآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول44.300 €1+1, 2+1اسنیورت / استانبول