تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل

واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, استانبول / کادی کویواحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, استانبول / کادی کوی - videoواحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, استانبول / کادی کوی - videoواحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-1واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-2واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-3واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-4واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-5واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-6واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-7واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-8واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-9واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-10واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-11واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-12واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-13واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-14واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-15واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-16واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل, تصاویر داخلی-17
قیمت 189.600 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کادی کوی
 • 100 m²
 • 2+1
 • 1
 • 1
 • 04/2021
 • 6
 • آماده ی تحویل
 • 1 km
 • 29.3 km
شماره ملک IST-0622

-

ویژگی های عمومی واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل

آپارتمان / استانبول / کادی کوی

آسانسورپارکینگ (سرپوشیده)دوربین امنیتیباغتلویزیون ماهواره ایدوشبالکنآشپزخانه طرح بازساحل (500 الی 1000 متر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 189.600 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبولآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول187.200 €1+1, 2+1, 3+1, 4+1کادی کوی / استانبولآپارتمان هنری با مفهوم خانه های هوشمند در حوضه اکسپرس در منطقه استانبولآپارتمان هنری با مفهوم خانه های هوشمند در حوضه اکسپرس در منطقه استانبول186.200 €2+1باجیلر / استانبولآپارتمان های آماده تحویل استانبول در محدوده امکانات شهریآپارتمان های آماده تحویل استانبول در محدوده امکانات شهری191.900 €1+1, 2+1, 3+1ایوب / استانبولآپارتمانهای افسانه ای با استانداردهای فوق العاده لوکس در استانبولآپارتمانهای افسانه ای با استانداردهای فوق العاده لوکس در استانبول193.000 €1+1, 2+1, 2+1 dp, 3+1 dp, 4+1 dpسارییر / استانبول