تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه

فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , استانبول / باکیرکویفروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , استانبول / باکیرکوی - videoفروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , استانبول / باکیرکوی - videoفروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-1فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-2فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-3فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-4فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر داخلی-5فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-1فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-2فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-3فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-4فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-5فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-6فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه , تصاویر مراحل ساخت-7
قیمت از 366.400 €قیمت تایید شده
  • اطلاعات عمومی
  • بدون کمیسیون
  • استانبول / باکیرکوی
  • 158 m² - 567 m²
  • 06/2021
  • 17
  • در حال ساخت
  • 5 km
  • 40 km
شماره ملک IST-0547

-

ویژگی های عمومی فروشگاه های تجاری در بزرگراه ای-5 در استانبول، ترکیه

تجاری / استانبول / باکیرکوی

پارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7ساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت از 366.400 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
مغازه برای فروش با مستأجر آماده در بیلیکدوزو، استانبول مغازه برای فروش با مستأجر آماده در بیلیکدوزو، استانبول 340.500 €بیلیکدوزو / استانبولاملاک تجاری در فاصله پیاده روی تا تاکسیم در استانبولاملاک تجاری در فاصله پیاده روی تا تاکسیم در استانبول336.000 €بی اوغلو / استانبولاملاک تجاری با کیفیت بالا برای فروش در استانبول، ترکیه املاک تجاری با کیفیت بالا برای فروش در استانبول، ترکیه 373.000 €باکیرکوی / استانبولاملاک تجاری استانبول در 3 کیلومتری فرودگاه آتاتورکاملاک تجاری استانبول در 3 کیلومتری فرودگاه آتاتورک375.500 €باکیرکوی / استانبول