تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول

آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیهآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, استانبول / عمرانیه - videoآپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول, تصاویر داخلی-6
قیمت از 147.900 €
 • اطلاعات عمومی
 • استودیو
 • 1+1
 • 2+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / عمرانیه
 • 36 m² - 194 m²
 • 1+0, 1+1, 2+1
 • 1
 • 12/2021
 • 43
 • در حال ساخت
 • 5 km
 • 43 km
شماره ملک IST-0575

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های معاصر با کانسپت دفتر-خانه در استانبول

آپارتمان / استانبول / عمرانیه

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیحمام ترکیباغبا دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

استودیو147.900 €1+1 آپارتمان 238.300 €2+1 آپارتمان 367.900 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 7.04.2021 10:16:18

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای آماده تحویل مشرف به دریاچه در استانبولآپارتمانهای آماده تحویل مشرف به دریاچه در استانبول146.100 €1+1, 2+1, 3+1, 3+1, 4+1, 5+1 dpکوچکچکمجه / استانبولآپارتمان های عالی برای فروش در استانبولآپارتمان های عالی برای فروش در استانبول145.900 €2+1, 3+1باغچه اولری / استانبولآپارتمان های بسیار لوکس و آرام در بیلیکدوزو استانبولآپارتمان های بسیار لوکس و آرام در بیلیکدوزو استانبول148.600 €3+2 dp, 5+2 dp, 6+2 dpبیلیکدوزو / استانبولآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجهآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه149.000 €2+1 dp, 3+1, 5+1 dpبیوکچکمجه / استانبول