تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه

ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچاباتویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, ترابزون / آکچابات - videoویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-1ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-2ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-3ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-4ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-5ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-6ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-7ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-8ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-9ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-10ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-11ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-12ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-13ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-14ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-15ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, تصاویر مراحل ساخت-16ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, پلان ملک-1ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, پلان ملک-2ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, پلان ملک-3ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه, پلان ملک-4
قیمت 275.700 €
 • اطلاعات عمومی
 • 6++
 • بدون کمیسیون
 • ترابزون / آکچابات
 • 400 m²
 • 7+2 trp
 • 4
 • 4
 • 06/2021
 • 3
 • در دست ساخت
 • 9 km
 • 2.5 km
 • 30 km
شماره ملک TZX-0163
-

ویژگی های عمومی ویلای مستقل در موقعیت مکانی مرکزی در ترابزون ترکیه

ویلا / ترابزون / آکچابات

پارکینگباغاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خواببالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفترترابزون
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 275.700 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 31.05.2021 10:04:31

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
خانه های ترابزون با نمای دریا و طبیعت با باغ های خصوصیخانه های ترابزون با نمای دریا و طبیعت با باغ های خصوصی222.500 €5+1 dp, 8+2 trpاورتاحصار / ترابزونویلا های مستقل با نمای سنگی در ترابزونویلا های مستقل با نمای سنگی در ترابزون205.700 €4+1اورتاحصار / ترابزونویلا های جادار با باغ و استخر اختصاصی در ترابزونویلا های جادار با باغ و استخر اختصاصی در ترابزون308.300 €4+2 trpآراکلی / ترابزونویلای تریپلکس مرکزی با چشم انداز دریا و طبیعت در یالینجاکویلای تریپلکس مرکزی با چشم انداز دریا و طبیعت در یالینجاک401.800 €6+2 trpاورتاحصار / ترابزون