تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول

آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , استانبول / آتاشهیرآپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , استانبول / آتاشهیر - videoآپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , استانبول / آتاشهیر - videoآپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , استانبول / آتاشهیر - videoآپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-1آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-2آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-3آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-4آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-5آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-6آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-7آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-8آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-9آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-10آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-11آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-12آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-13آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-14آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-15آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-16آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-17آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول , تصاویر داخلی-18
114.700 € % 4
قیمت 109.700 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / آتاشهیر
 • 145 m²
 • 2
 • 2
 • 2
 • 08/2018
 • 6
 • آماده تحویل
 • 8 km
 • 29,7 km
شماره ملک IST-0610

-

ویژگی های عمومی آپارتمان دوبلکس در نزدیکی مترو در اتاشهیر، استانبول

آپارتمان / استانبول / آتاشهیر

آسانسوراستخر در مجموعهسرایدارپارکینگ (سرپوشیده)دوربین امنیتیباغتلویزیون ماهواره ایدوشبالکنآشپزخانه جدافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

114.700 €% 4  قیمت 109.700 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 30.06.2021 14:14:35

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه مغازه های با نام تجاری جدید در یک خیابان خرید در استانبول، ترکیه 107.700 €اسنیورت / استانبولآپارتمان استانبول با سیسم هوشمند نزدیک به دریاآپارتمان استانبول با سیسم هوشمند نزدیک به دریا107.200 €2+1, 2+1 dp, 3+1, 3+1 dp, 4+1بیوکچکمجه / استانبولآپارتمانهای منحصر به فرد در نزدیکی بزرگراه ای-5 در استانبولآپارتمانهای منحصر به فرد در نزدیکی بزرگراه ای-5 در استانبول109.700 €1+1باکیرکوی / استانبولآپارتمانهای در خیابان سریع در حال رشد در کوچوکچکمجهآپارتمانهای در خیابان سریع در حال رشد در کوچوکچکمجه109.700 €1+1, 2+1, 3+1کوچکچکمجه / استانبول