تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول

آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکرآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-2آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-3آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-1آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-2آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-3آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-4آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-5آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-6آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-7آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-8آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-9آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-10آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول, پلان ملک-11
قیمت از 139.600 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / آواجیکر
 • 126 m² - 208 m²
 • 2+1, 3+1, 4+1
 • 2
 • 4, 5, 6
 • 04/2020
 • 4, 28
 • آماده تحویل
 • 3 km
 • 20 km
شماره ملک IST-259

آپارتمانهای استانبول با شرایط پرداخت اقساط بدون بهره

این آپارتمانها در آوجیلار که  یکی از مناطق مهم سرمایه گذاری استانبول است، قرار دارند. آوجیلار به عنوان یکی از معتبر ترین و زیباترین نقاط استانبول برای خانواده ها شناخته می شود. این منطقه میزبان دانشگاه های مهم، بانک ها، بیمارستان های خصوصی، مدارس، پارک ها، کافه ها، رستوران ها، مغازه ها، سینماها، دانشگاه ها و سایر امکانات است.

این آپارتمانها با نزدیکی به بزرگراه تی ای ام با توجه به دسترسی آسان رفت و آمد، موقعیت مکانی قابل توجهی دارند. این آپارتمان ها در نقطه تقاطع پروژه هایی مانند بزرگراه مرمره شمالی، پل یاووز سلطان سلیم و فرودگاه سوم قرار دارند. این پروژه چند گام تا ایستگاه مترو در حال ساخت، 20 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی آتاتورک، 41 کیلومتر با فرودگاه سوم، 10 کیلومتر تا بزرگراه ای-5، 11 کیلومتر تا مرکزنمایشگاهی تیویاپ و مرکز کنگره، 3 کیلومتر تا دریاچه کوچکچکمجه و 6 کیلومتر با استادیوم الیمپیک آتاتورک فاصله دارد.

بیمارستانهای منطقه: استتیجیوم باهچهشهیر، بیمارستان لیو دانشگاه ایستینیه، بیمارستان خصوصی اسنجان، مرکز پزشکی و جراحی الیتیوم، مرکز خصوصی پزشکی وی ام باهچهشهیر، مرکز پزشکی باهچهشهیر آجی بادام، مرکز پزشکی اروپایی، مرکز پزشکی خصوصی اسنشهیر، مرکز پزشکی خصوصی دیوغلو و مرکز چشم اروپایی اسنیورت.

مدارس ناحیه: کالج آکادمی استانبول، کالج  جهانگیر، کالج فرهنگی آمریکا باهچهشهیر، کالج باهچهشهیر دوگا، مدارس مف باهچهشهیر، کالج هالکالی 2 دوگا، پردیس آتاکنت مدارس مکتبیم، کالج اوکیانوس باهچهشهیر، مدارس ایشیک اسپارتکلو، اسن دبیرستان سیناو اسن یورت، دبیرستان خصوصی بوگازیچی، دانشگاه بیکنت، دانشگاه گلیشیم استانبول، پردیس آوجیلار استانبول و دانشگاه آلتینباش.

مراکز خرید منطقه: بازار استانبول، مرکز خرید تایتانیک اسپارتکلو ، مرکز خرید آکباتی، مارکا پارک ، انمرکز، پرستیژ مال،  اشکوله، آتاکنت سیتی، مرکز سان فلاور لایف، پارک وی، توریوم، مرمره پارک، بیاض سیتی، آتریوم شاپینگ سنتر و مرکز خرید پرلاویستا.

این مجتمع بزرگ در زمینی به مساحت 41.168 متر مربع ساخته می شود. این مجموعه دارای آپارتمانهای 2 + 1، 3 + 1 و 4 + 1 و 10 بلوک، 724 واحد مسکونی و 52 فروشگاه است. 65 درصد پروژه برای فضای سبز در نظر گرفته شده است. هر بلوک دارای امکانات اجتماعی جداگانه است. همچنین توجه ویژه ای به محیط زیست دارد. مناطق عمومی این مجتمع با استفاده از انرژی های تجدید پذیر روشن می شوند و پارکینگ ها دارای واحدهای شارژ الکتریکی هستند..آب سینک و حمام تصفیه شده و در آبیاری فضای سبز و باغ استفاده می شود و این کار به صرفه جویی در مصرف آب و انرژی کمک خواهد کرد.

این مجتمع فوق العاده لوکس شامل دارای 26168 متر مربع زمین محوطه سازی شده و همچنین دارای استخر سرپوشیده، آبنما، مناطق تفریحی، زمین بازی کودکان، سونا، مرکز تناسب اندام، حمام ترکی، اتاق بخار، مسیرهای پیاده روی، بسکتبال و تنیس، کافه ها، رستوران ها، فضای آموزشی، پارکینگ سرپوشیده با ظرفیت 1050 ماشین، پارکینگ در فضای باز، سیستم آبیاری بارانی، مخزن آب، هیدروفور، ژنراتور، آسانسور، گاز طبیعی در مناطق مشترک، دوربینهای امنیت ونگهبانی 24/7 است.

3 آپارتمان در این مجموعه وجود دارد

آپارتمان 2 خوابه 128 متر مربعی که دارای یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا، حمام، حمام در اتاق مستر و 4 بالکن بسته است.(برخی از آپارتمان های 2 خوابه دارای اتاق لباسشویی هستند.)

آپارتمان 3 خوابه 168 متر مربعی که دارای یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا، حمام، حمام در اتاق مستر و 5 بالکن بسته است.(برخی از آپارتمان های 2 خوابه دارای اتاق لباسشویی هستند.)

آپارتمان 4 خوابه 208 متر مربعی که دارای یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه، حمام، حمام در اتاق مستر، اتاق لباسشویی، بالکن و 5 بالکن بسته است.

این آپارتمان های استانبول ترکیه با ارایه فضاهای مدرن و بزرگ در درجه اول برای خانواده ها طراحی شده اند. این آپارتمان ها همچنین به دلیل لوکس بودن و راحتی، توجه را جلب می کنند. این آپارتمانها دارای درب فولادی، سیستم ویدیویی داخل ساختمان، رختکن، عایق گرما و صدا، زیرساخت های تهویه مطبوع، پنجره پی وی سی دو جداره، لوازم آشپزخانه (هود، اجاق، اجاق گاز، ماشین ظرفشویی)، وان حمام، کابین دوش، گاز طبیعی، سیستم حرارت مرکزی و آنتن ماهواره ای هستند.

لطفا برای اطلاع از در دسترس بودن و شرایط پرداخت با ما تماس بگیرید.

ویژگی های عمومی آپارتمانهای خانوادگی با ویژگی های محیط زیستی در استانبول

آپارتمان / استانبول / آواجیکر

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتی زمین تنیسحمام ترکیباغدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایدوشوانحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)مرکز شهرفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

2+1 آپارتمان 139.600 €3+1 آپارتمان 174.500 €4+1 آپارتمان 199.500 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
املاک و مستغلات استانبول برای فروش در یک مجتمع دوستانه-خانوادگی املاک و مستغلات استانبول برای فروش در یک مجتمع دوستانه-خانوادگی 135.300 €2+1, 3+1باشاک شهیر / استانبولآپارتمانهای لوکس ترکیه در با ارزش ترین منطقه استانبولآپارتمانهای لوکس ترکیه در با ارزش ترین منطقه استانبول134.700 €Std, 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1کاغذخانه / استانبولاملاک سرمایه گذاری مناسب برای زندگی خانوادگی در استانبولاملاک سرمایه گذاری مناسب برای زندگی خانوادگی در استانبول141.600 €3+1, 3+1 dp, 4+1 dp, 5+1 dpعمرانیه / استانبولآپارتمانهای واقع در استانبول با چشم اندازهای شگفت انگیز شهرآپارتمانهای واقع در استانبول با چشم اندازهای شگفت انگیز شهر141.600 €2+1کاغذخانه / استانبول