تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول

آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورتآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-1آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-2آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-3آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-4آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-5آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-6آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-7آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-8آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-9آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-10آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-11آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-12آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-13آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-14آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-15آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-16آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-17آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-18آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-19آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-20آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-21
قیمت از 56.400 €قیمت تایید شدهبه روز رسانی قیمت در تاریخ 27.07.2021
 • اطلاعات عمومی
 • 1+1
 • 2+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / اسنیورت
 • 69 m² - 153 m²
 • 1+1, 2+1
 • 1, 2
 • 1, 2
 • 06/2022
 • 23
 • در حال ساخت
 • 9 km
 • 25 km
شماره ملک IST-0564

-

ویژگی های عمومی آپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول

آپارتمان / استانبول / اسنیورت

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)نگهبانی 24/7حمام ترکیباغتلویزیون ماهواره ایدوشتجهیزات آشپزخانهبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جدافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

1+1 آپارتمان 56.400 €2+1 آپارتمان 80.800 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 27.07.2021 12:05:18

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای با طراحی مدولار در مرکز اسنیورتآپارتمانهای با طراحی مدولار در مرکز اسنیورت54.700 €2+1اسنیورت / استانبولآپارتمان ارزان قیمت در یک موقعیت مرکزی در کاییت هانه استانبولآپارتمان ارزان قیمت در یک موقعیت مرکزی در کاییت هانه استانبول53.100 €2+1کاغذخانه / استانبولآپارتمان های سرمایه گذاری در نزدیکی مترو در آرناووتکوی، استانبولآپارتمان های سرمایه گذاری در نزدیکی مترو در آرناووتکوی، استانبول57.800 €2+1, 3+1آرناووتکوی / استانبولآپارتمان های مناسب سرمایه گذاری در مکانی مطلوب در استانبولآپارتمان های مناسب سرمایه گذاری در مکانی مطلوب در استانبول58.100 €1+1فاضی عثمان پاشا / استانبول