تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول

آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتالآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-2
قیمت از 80.500 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • 3+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کارتال
 • 99 m² - 157 m²
 • 2+1, 3+1, 3+1 dp, 4+1 dp
 • 2
 • 1, 2
 • 08/2021
 • 22
 • در دست ساخت
 • 5,8 km
 • 11 km
شماره ملک IST-0554
-

ویژگی های عمومی آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول

آپارتمان / استانبول / کارتال

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)نگهبانی 24/7دوربین امنیتی زمین تنیسحمام ترکیباغدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خواببالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

2+1 آپارتمان 80.500 €3+1 آپارتمان 110.300 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 8.03.2021 10:49:44

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های با فرصت سرمایه گذاری در آوجیلر، استانبولآپارتمان های با فرصت سرمایه گذاری در آوجیلر، استانبول80.300 €1+1, 2+1آواجیکر / استانبولآپارتمان هایی با طراحی مدرن و با کیفیت در استانبولآپارتمان هایی با طراحی مدرن و با کیفیت در استانبول80.100 €1+1, 2+1, 3+1, 4+2 dp, 5+2 dpآواجیکر / استانبولآپارتمان های سرمایه گذاری در نزدیکی جاده باسن اکسپرس در استانبولآپارتمان های سرمایه گذاری در نزدیکی جاده باسن اکسپرس در استانبول81.600 €2+1, 3+1کوچکچکمجه / استانبولآپارتمان های با چشم انداز دریا و جزیره در استانبولآپارتمان های با چشم انداز دریا و جزیره در استانبول83.300 €1+1, 2+1, 3+1کارتال / استانبول