تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

زمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه

زمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوززمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوز - videoزمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوز - videoزمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوز - videoزمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوز - videoزمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوز - videoزمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوز - videoزمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه , استانبول / بیکوز - video
قیمت 350.500 €
  • اطلاعات عمومی
  • بدون کمیسیون
  • استانبول / بیکوز
  • 1750 m²
  • 15 km
  • 50 km
شماره ملک IST-0549

-

ویژگی های عمومی زمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه

آپارتمان / استانبول / بیکوز

ساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 350.500 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای استانبول متصل با طبیعت و تاریخآپارتمانهای استانبول متصل با طبیعت و تاریخ337.200 €1+1, 1+1 dp, 2+1, 2+1 dp, 3+1, 3+1 dp, 4+1, 4+1 dp, 5+1 dp, 6+1 dp, 8+1 dpاوسک اودار / استانبولآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریا در باکیرکوی، استانبولآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریا در باکیرکوی، استانبول324.000 €1+1, 2+1, 4+1, 4+2 dp, 5+1, 5+2 dpباکیرکوی / استانبولآپارتمان با منظر پانورامیک تنگه ی بسفور، در بشیکتاش استانبولآپارتمان با منظر پانورامیک تنگه ی بسفور، در بشیکتاش استانبول353.300 €2+1بشیکتاش / استانبولآپارتمان های خوش ساخت استانبول در 10 دقیقه ای بسفرآپارتمان های خوش ساخت استانبول در 10 دقیقه ای بسفر365.500 €1+1, 2+1, 3+1, 4+1سارییر / استانبول