تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون

آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلیآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-1آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-2آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-3آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-4آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-5آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-6آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-7آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-8آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-9آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-10آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-11آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-12آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-13آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-14آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-15آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-16آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-17آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-18آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون, تصاویر داخلی-19
قیمت 88.200 €
 • اطلاعات عمومی
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • ترابزون / آراکلی
 • 240 m²
 • 4+2 dp
 • 3
 • 4
 • 2019
 • 5
 • آماده تحویل
 • 33 km
 • 500 mt
 • 30 km
شماره ملک TZX-0153

-

ویژگی های عمومی آپارتمان دوبلکس آماده تحویل با چشم انداز شگفت انگیز دریا در ترابزون

آپارتمان / ترابزون / آراکلی

آسانسور در مجموعهپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگباغدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایدوشبالکنآشپزخانه جداساحل (500 الی 1000 متر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفترترابزون
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 88.200 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای خانوادگی با منظره دریا در آکچاابات، ترابزونآپارتمانهای خانوادگی با منظره دریا در آکچاابات، ترابزون71.700 €3+1, 4+1آکچابات / ترابزونآپارتمان های مقرون به صرفه در منطقه در حال توسعه در ترابزونآپارتمان های مقرون به صرفه در منطقه در حال توسعه در ترابزون70.200 €3+1, 4+1اورتاحصار / ترابزونویلای آماده تحویل برای فروش با منظره عالی دریا در ترابزونویلای آماده تحویل برای فروش با منظره عالی دریا در ترابزون137.800 €3+2 dpاوف / ترابزون