تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول

آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکرآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-21آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, تصاویر داخلی-22آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-1آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-2آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-3آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-4آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-5آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-6آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-7آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-8آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-9آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-10آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-11آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-12آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-13آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-14آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-15آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-16آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-17آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-18آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-19آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-20آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول, پلان ملک-21
قیمت بنا به درخواست
 • اطلاعات عمومی
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / آواجیکر
 • 69 m² - 194 m²
 • 1+1, 2+1, 3+1
 • 1, 2
 • 1,2, 3,
 • 12/2018
 • فروخته شد
 • 1.7 km
 • 8 km
شماره ملک IST-254

3 دلیل اصلی برای خرید

• دید شگفت انگیز دریاچه 
• به دلیل ورودی کانال استانبول، سرمایه گذاری سودآور است
• مسیر پیاده روی به بزرگراه ای-5 و متروباس

آپارتمان های هوشمند در استانبول با امکانات سرمایه گذاری

این آپارتمان در آوچیلار نزدیک به مکان های مهم مانند دانشگاه استانبول و فرودگاه آتاتورک قرار دارد. تمام امکانات اجتماعی و محلی مانند مدرسه، بیمارستان، داروخانه، اداره پست، مغازه ها، کافه ها، رستوران ها، بانک ها نزدیک به این پروژه لوکس هستند. در فاصله پیاده روی از بزرگراه ای-5 و تی ای ام ای -6، ایستگاه متروبوس ایستگاه دانشگاه اوکلایمر استانبول، مترو یینیکاپی-بویکوچک. 5 دقیقه دورتر از فرودگاه اسکندریه. این آپارتمان ها فروشی در استانبول ترکیه  1.7 کیلومتر تا دریاچه کوچوکچکمجه، 7 کیلومتر تا فلوریا، 8 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی آتاتورک، 12 کیلومتر تا آتاکوی،  14 کیلومتر تا مرکز نمایشگاه و کنگره تویاپ، 20 کیلومتر تا مرکز تجارت استوچ، 800 متر تا بزرگراه ای-5، 900 متر تا دانشگاه پردیس دانشگاه اوچیلار فاصله دارند.

این پروژه با دید دریاچه در استانبول، پروژه ویژه و محکم در منطقه با 523 آپارتمان و 45 واحد تجاری در زمینی به مساحت 28.050 متر مربع بنا شده است. این پروژه عظیم که شامل 3 بلوک می باشد از آپارتمانهایی در اندازه های مختلف 1+1 تا 4+1 تشکیل شده است. 19.000 متر مربع برای مناطق سبز و آبی اختصاص داده شده است. این پروژه به عنوان یک پروژه محیط زیستی طراحی شده است. چراغ های خورشیدی در مناطق مشترک وجود دارند. آب باران ذخیره سازی میشود و در آبیاری مناظر. مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین ایستگاه های شارژ برای وسایل نقلیه الکتریکی شما وجود دارد.

این پروژه محیط زیستی دارای امکانات ورزشی فراوانی برای دوستداران ورزش با زمین فوتبال، بسکتبال و فوتبال، مرکز تناسب اندام، سونا، مسیرهای پیاده روی و استخر روباز است. همچنین دارای مدیریت سایت حرفه ای، زمینه های بازی امن برای کودکان، سالن جلسات و به اشتراک گذاری مناطق، آیتم های آبی، پل های پیاده روی و تراس هایی که دو طرف باغ فوقانی قرار دارند، تراس مشاهده، کافه، رستوران، کافه، مغازه ها، پارکینگ روباز و سرپوشیده از منزل، سینما، استخر شنا کودکان، مناطق تفریحی طراحی شده، پارکینگ خصوصی، پارکینگ سرپوشیده و روباز، هیدورفور، مخزن آب، آسانسور، سرایداری، نظافتچی، خدمات فنی، دوربین امنیتی و نگهبانی 24 ساعته، هستند.

انواع آپارتمان ها

آپارتمانهای 1 خوابه دارای یک اتاق نشیمن ، آشپزخانه اوپن، یک حمام، یک تراس زمین یا 2 بالکن هستند.

آپارتمان های 1 خوابه دوبلکس دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه اوپن، یک حمام، یک سرویس بهداشتی، یک اتاق رختکن و یک تراس زمینی هستند.

آپارتمان های 2 خوابه دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی و 2 یا 3 بالکن هستند.

دوبلکس 2 اتاق خوابه دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه جداگانه، 2 حمام، یک توالت و 3 بالکن هستند.

آپارتمان های 3 خوابه دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک اتاق رختشویی، یک اتاق رختکن و 3 بالکن هستند.

آپارتمان های دوبلکس 3 خوابه دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه جداگانه، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک سرویس بهداشتی و 2 بالکن هستند. (برخی از 3 آپارتمان اتاق خواب نیز دارای اتاق رختکن، اتاق رختشویی و یک بالکن اضافی هستند.)

این آپارتمان استانبول مجهز به یک سیستم خانه هوشمند است. سیستم خانه هوشمند با زیربنای اینترکام درب با صفحه نمایش 10 اینچ مطابقت دارد. شما می توانید از طریق یک صفحه نمایش لمسی برای یادگیری اطلاعات مختلف از قبیل امکان اطلاع رسانی در مورد جاده، ترافیک، شرایط آب و هوایی، پیام ها با مدیریت سایت، صحبت و با امنیت پیام ارسال کنید و زنگ خطر آتش سوزی، قطع کردن انرژی به جز یخچال و فریزر، نظارت بر سایت و زمین بازی در فضای باز وجود دارد.

تمام آپارتمان ها به لطف معماری دارای بالکن، 3.5 متر ارتفاع طبقه ناخالص، پنجره های کشویی به طبقه، اتاق نشیمن بزرگ، آشپزخانه ظریف و یک زندگی آرام است. این آپارتمان همچنین دارای یک درب فلزی، رختکن، آیفون تصویری، لوازم آشپزخانه، تهویه مطبوع، آشکارساز آتش و دود، سیستم آتش خاموش کن اتوماتیک، آب، عایق حرارتی و صدا، رادیاتور، آبگرم کن مرکزی، تقویت کننده آب، سیستم گرمایش مرکزی، آنتن ماهواره، اینترنت وای فای، گاز طبیعی، آنتن تلویزیون مرکزی، تخصیص هزینه گرما و زیرساخت اینترنت فیبر نوری میباشد.

* آپارتمان های دوبلکس 2+1 با  6 درصد ضمانت درآمد اجاره خالص (متوسط 90.000 لیرترکیه) در مدت 3 سال ارائه می دهند.

لطفا برای شرایط و نحوه پرداخت با ما تماس بگیرید.

این ملک فروخته شده است.

ویژگی های عمومی آپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیباغدستگاه تهویه مطبوعاتاق رختکنکرکرهتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریامرکز شهرفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های با نمای دریا و طبیعت در استانبول ترکیهآپارتمان های با نمای دریا و طبیعت در استانبول ترکیه29.000 €1+1, 2+1کارتال / استانبولاملاک مدرن در یک مجتمع امن در اسنیورت،‌ استانبول املاک مدرن در یک مجتمع امن در اسنیورت،‌ استانبول 34.100 €Std, 1+1اسنیورت / استانبولآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبولآپارتمانهای خانوادگی برای فروش در اسنیورت، استانبول39.900 €1+1, 2+1اسنیورت / استانبولآپارتمانهای استانبول با انتخاب گسترده ای از امکاناتآپارتمانهای استانبول با انتخاب گسترده ای از امکانات40.200 €Stdاسنیورت / استانبول