تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول

آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودارآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, استانبول / اوسک اودار - videoآپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-21آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول, تصاویر داخلی-22
قیمت از 165.200 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / اوسک اودار
 • 100 m² - 257 m²
 • 2+1, 3+1, 4+2 dp
 • 2, 2, 3
 • 1, 2
 • 05/2022
 • 6
 • در حال ساخت
 • 2 km
 • 41 km
شماره ملک IST-0571

-

ویژگی های عمومی آپارتمانهای لوکس نزدیک به امکانات رفاهی در اوسکودار، استانبول

آپارتمان / استانبول / اوسک اودار

آسانسورنگهبانی 24/7دوربین امنیتیدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهبالکنآشپزخانه جدابا دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

2+1 آپارتمان 165.200 €3+1 آپارتمان 215.300 €4+1 آپارتمان 400.100 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای شیک با موقعیت برجسته خود در استانبولآپارتمانهای شیک با موقعیت برجسته خود در استانبول164.700 €2+1, 3+1, 4+1کاغذخانه / استانبولآپارتمانهای استانبول با پنجره های پهن در شیشلیآپارتمانهای استانبول با پنجره های پهن در شیشلی162.000 €Std, 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1شیشلی / استانبولآپارتمان های لوکس با امکانات غنی در بیلیکدوزو، استانبولآپارتمان های لوکس با امکانات غنی در بیلیکدوزو، استانبول165.200 €2+1, 3+1بیلیکدوزو / استانبولآپارتمان مبله با طراحی فوق العاده در بیلیک دوزوآپارتمان مبله با طراحی فوق العاده در بیلیک دوزو165.200 €3+1بیلیکدوزو / استانبول