تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون

آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلیآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , ترابزون / آراکلی - videoآپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-1آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-2آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-3آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-4آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-5آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-6آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-7آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-8آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-9آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-10آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-11آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-12آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-13آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-14آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-15آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-16آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-17آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-18آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-19آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-20آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون , تصاویر داخلی-21
قیمت 61.100 €
 • اطلاعات عمومی
 • 3+1
 • بدون کمیسیون
 • ترابزون / آراکلی
 • 145 m²
 • 3+1
 • 2
 • 1
 • 2019
 • 5
 • آماده تحویل
 • 33 km
 • 500 mt
 • 30 km
شماره ملک TZX-0154

-

ویژگی های عمومی آپارتمان لوکس و کاملاً مبله برای فروشی در آراکلی، ترابزون

آپارتمان / ترابزون / آراکلی

آسانسور در مجموعهپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگباغدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایدوشبالکنآشپزخانه جداساحل (500 الی 1000 متر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفترترابزون
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 61.100 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزونآپارتمان های مرکزی نزدیک به تمام امکانات رفاهی در ترابزون51.100 €3+1, 4+1یومرا / ترابزونآپارتمانهای سرمایه گذاری نزدیک به امکانات رفاهی اجتماعی در ترابزونآپارتمانهای سرمایه گذاری نزدیک به امکانات رفاهی اجتماعی در ترابزون49.600 €3+1آکچابات / ترابزونآپارتمان های نوساز با دید دریا در اورتا شهیر ترابزونآپارتمان های نوساز با دید دریا در اورتا شهیر ترابزون62.300 €3+1اورتاحصار / ترابزونآپارتمان 3+1 با نمای دریا در یک مجتمع درکاش اوستو، ترابزونآپارتمان 3+1 با نمای دریا در یک مجتمع درکاش اوستو، ترابزون63.400 €3+1یومرا / ترابزون