تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون

آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچاباتآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, ترابزون / آکچابات - videoآپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-1آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-2آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-3آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-4آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-5آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-6آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-7آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-8آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-9آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-10آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-11آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-12آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-13آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-14آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-15آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-16آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-17آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-18آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-19آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-20آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون, تصاویر داخلی-21
قیمت 227.500 €
 • اطلاعات عمومی
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • ترابزون / آکچابات
 • 235 m²
 • 4+1
 • 2
 • 2
 • 08/2021
 • 5
 • در دست ساخت
 • 9.2 km
 • 250 mt
 • 15.3 km
شماره ملک TZX-0167
-

ویژگی های عمومی آپارتمان های لوکس ساحلی در ییلدیزلی، ترابزون

آپارتمان / ترابزون / آکچابات

آسانسورپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیباغاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایدوشبالکنآشپزخانه جدامقابل ساحلساحل (0 الی 500 متر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفترترابزون
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 227.500 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 14.06.2021 10:33:05

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
املاک و مستغلات با کیفیت بالا در ترابزوناملاک و مستغلات با کیفیت بالا در ترابزون91.000 €3+1, 4+1یالینجاک / ترابزونآپارتمان های با کیفیت برای خرید در یک مکان مرکزی در ترابزونآپارتمان های با کیفیت برای خرید در یک مکان مرکزی در ترابزون89.100 €3+1, 4+1اورتاحصار / ترابزون