تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

We keep working at home!

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول

آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکرآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, استانبول / آواجیکر - videoآپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-21آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر داخلی-22آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-2آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-3آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-4آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-5آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-1آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-2آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-3آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-4آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-5آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-6آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-7آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-8آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-9آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-10آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-11آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-12آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-13آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-14آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-15آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-16آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-17آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-18آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-19آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-20آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول, پلان ملک-21
قیمت از 47.200 €
 • اطلاعات عمومی
 • استودیو
 • 1+1
 • 2+1
 • 3+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / آواجیکر
 • 40 m² - 190 m²
 • Std, 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dp
 • 1, 2
 • 1, 2
 • 12/2020
 • 8
 • در حال ساخت
 • 3 km
 • 43 km
شماره ملک IST-356

3 دلیل اصلی برای خرید

• چشم انداز دریا و دریاچه از تراس بام
• پروژه مختلط با آپارتمان ها، واحدهای های اداری- مسکونی و مرکز خرید
• امکانات ممتاز مجتمع مسکونی

آپارتمان های سازگار با محیط زیست با سیستم خانه هوشمند در مجتمعی ترکیبی در آوجیلار

این آپارتمان منحصر به فرد در آوجیلار، بخش اروپایی استانبول واقع شده اند. این ناحیه میزبان بسیاری از مدارس خصوصی، بانک ها، بیمارستان ها، بازارها، مساجد، کافه ها و رستوران ها است. حمل و نقل آسان به بزرگراه های تی ای ام و ای-5 از اینجا امکانپذیر است. بسیاری از مناطق صنعتی و دفاتر تجاری در این منطقه قرار گرفته اند. این منطقه روزانه و به سرعت در حال توسعه می باشد.

این آپارتمانهای لوکس در استانبول، 1 کیلومتر تا بزرگراه ای-5 و متروبوس، 2 کیلومتر با کانال استانبول، 3 کیلومتر با دریاچه کوچوکچکمجه، 5 کیلومتر تا بزرگراه تی ای ام، 6 کیلومتر تا اسکله دریایی،7 کیلومتر با خط ساحلی آوجیلار، 8 کیلومتر تا نمایشگاه و مرکز کنگره تیویاپ و 43 کیلومتر با فرودگاه جدید فاصله دارند.

بیمارستان های این منطقه: بیمارستان مدیکانه آوجیلار، مرکز پزشکی اتیک لایف، بیمارستان دوگا، بیمارستان آوجیلار، مرکز پزشکی اوروپا، بیمارستان آنادولای آوجیلار، مرکز چشم دوزی، مرکز خصوصی پزشکی الیتیوم، مرکز پزشکی موتلو یاشام، مرکز چشم پزشکی آسیا، بیمارستان مدیلایف و بیمارستان لیو.

مدارس منطقه: مدارس ایشیک، مدارس مکتبیم آوجیلار، کالج باهچهشهیر، مدرسه بهداشت مسلگیم، کالج دوگا، کالج اوکیانوس، دانشگاه اسنیورت، دانشگاه گلیشیم و دانشگاه استامبول.

مراکز خرید ناحیه: مرکز خرید میگروس، مرکز خرید آکباتی، بازار استامبول، مرکز خرید متروپل، مرکز خرید سیتی سنتر، مرکز خرید توریم، مرکز خرید پلیکان و مرکز خرید اوتوپورت.

مناطق صنعتی و مراکز تجاری منطقه: بوروسان، صنعت خودرو اورن، منطقه صنعتی آوجیلار، منطقه صنعتی فاتیح، منطقه صنعتی سازمان یافته بیلیکدوزو، دوگوش خودرو، منطقه صنعتی حرامیدر، منطقه صنعتی بیسان، مرکز نمایشگاه استانبول و مرکز نمایشگاه و کنگره تیویاپ.

این پروژه مختلط در زمینی به مساحت 58.000 متر مربع ساخته می شود. این پروژه شامل 4 مرحله است. فاز اول با 9.583 متر مربع مساحت دارای 4 بلوک با 8 طبقه و مجموعا 269 آپارتمان، 52 واحد اداری- مسکونی و 75 فروشگاه است. این مجتمع ترکیبی از امکانات بسیاری مانند پذیرش، استخر سرپوشیده، استخر شنای کودکان، تراس جهت آفتاب گرفتن، کافه استخر، مرکز تناسب اندام، سالن بدنسازی، سونا، اتاق بخار، زمین های ورزشی چند منظوره، زمین بازی کودکان در محیط داخلی و بیرونی، پارک ترامپولین، کافه تراس، مسیرهای پیاده روی، اتاق های کنفرانس، مینی سینما- تاتر و اتاق پلی استیشن، اتاق مطالعه مشترک و سرگرمی، آلاچیق، تراس باربیکیو، خانه مهمان، بیلیارد، نمایشگاه چند منظوره و سالن ارایه، تنیس روی میز، نمازخانه، نگهبانی 24/7، آسانسور، ژنراتور، مخزن آب، هیدورفود، پارکینگ در فضای باز و سرپوشیده برخوردار است.

5 نوع آپارتمان در این مجموعه برای فروش وجود دارد

آپارتمان استودیوی 40 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه اوپن و حمام.

آپارتمان 1 خوابه 62-65 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه اوپن، حمام. (بعضی از آپارتمان های یک خوابه دارای بالکن یا بالکن فرانسوی هستند.)

آپارتمان 2 خوابه 95-106 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه یا اوپن، حمام و بالکن. (بعضی از آپارتمانهای 2 خوابه دارای حمام در اتاق مستر هستند.)

آپارتمان 3 خوابه دوبلکس 90-183 مترمربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه یا اوپن، حمام، حمام در اتاق مستر، انباری، بالکن و تراس باغ.

آپارتمان 3 خوابه دوبلکس 190 مترمربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه یا اوپن، حمام، حمام در اتاق مستر و 1 یا 2 بالکن. (برخی از آپارتمان های 3 خوابه دارای یک اتاق رختشویی و یک اتاق رختکن هستند.)

این آپارتمانهای لوکس مجهز به بسیاری از امکانات مانند سیستم خانه هوشمند، آب گرم مرکزی، گاز شهری، آیفون تصویری، تلویزیون کابلی مرکزی، زیرساخت تلویزیون ماهواره ای، رختکن و درب فولادی می باشند.

لطفا برای اطلاع از در دسترس بودن و شرایط پرداخت با ما تماس بگیرید.

ویژگی های عمومی آپارتمانهای لوکس و واحدهای اداری- مسکونی در استانبول

آپارتمان / استانبول / آواجیکر

نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

استودیو47.200 €1+1 آپارتمان 63.400 €2+1 آپارتمان 88.400 €3+1 آپارتمان 94.300 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 1.5.2020 15:10:10

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای استانبول در یک مجتمع دوستدار طبیعتآپارتمانهای استانبول در یک مجتمع دوستدار طبیعت40.500 €1+1, 2+1اسنیورت / استانبولآپارتمانهای با کیفیت، نزدیک به امکانات اجتماعی در استانبولآپارتمانهای با کیفیت، نزدیک به امکانات اجتماعی در استانبول39.200 €1+1, 2+1اسنیورت / استانبولآپارتمان آماده تحویل در استانبول با زیر ساختهای غنیآپارتمان آماده تحویل در استانبول با زیر ساختهای غنی47.800 €1+1, 3+1باشاک شهیر / استانبولآپارتمانهای مدرن آماده تحویل در استانبول، اسنیورتآپارتمانهای مدرن آماده تحویل در استانبول، اسنیورت48.600 €3+1 اسنیورت / استانبول