تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول

آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوزآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, استانبول / بیکوز - videoآپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-21آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر داخلی-22آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-2آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-3آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-4آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-1آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-2آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-3آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-4آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-5آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-6آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-7آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-8آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-9آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-10آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-11آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-12آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-13آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-14آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-15آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-16آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول, پلان ملک-17
قیمت از 528.500 €قیمت تایید شدهبه روز رسانی قیمت در تاریخ 10.06.2021
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / بیکوز
 • 130 m² - 249 m²
 • 1+1, 2+1, 2+1 dp, 3+1, 4+2 dp
 • 1, 2, 4
 • 1, 2, 3
 • 10/2019
 • 2, 6
 • آماده تحویل
 • 3 km
 • 47 km
شماره ملک IST-371

3 دلیل اصلی برای خرید

• مکان محبوب
• دید یه بسفورس و جنگل
• مصالح با کیفیت

آپارتمانهای بیکوز با رفت و آمد آسان به دو سوی بسفر در استانبول

این آپارتمانهای درجه یک در بیکوز، استانبول قرار دارند. این منطقه توسط بسیاری از امکانات اجتماعی و مورد نیاز روزانه مانند مدارس خصوصی و عمومی، بیمارستان ها، بانک ها، بازار ها، مساجد، رستوران ها و کافه ها احاطه شده است. به لطف موقعیت مکانی خود و نزدیکی به راه ها و بزرگراه ها، این منطقه رفت و آمد آسان به دو طرف استانبول را امکانپذیر می کند.

این آپارتمان ها با دید بسفورس، 3 کیلومتر تا خط ساحلی بیکوز، 290 متر تا جاده ریوا، 5 کیلومتر با پل سلطان محمد فاتیح، 20 کیلومتر تا پل شهدای 15 جولای و 47 کیلومتر با فرودگاه بین المللی استانبول فاصله دارند. این آپارتمان های لوکس فروشی در استانبول در نزدیک به بزرگراه تی ای ام، خط لونت-مسلک، بندر کشتیهای فری چوبکلو و کادیکوی، 3 دقیقه تا کاواجیک، 10 دقیقه با لونت، 12 دقیقه تا مسلک، 30 دقیقه تا خیابان بغداد، 15 دقیقه تا آتاشهیر و پولونزکوی با ماشین فاصله دارند.

مدارس در منطقه: آکادمی کودکان یشلی اینجی، مهدکودک گلجه، مهدکودک خصوصی کاواجیک لاله باهچهسی، مدارس دوگا، کالج تد استانبول، مدارس ابنترنشنال پاپاتیا، مدارس اوگور، مدارس نون، دبیرستان آناتولی کاواجیک اوگور، کالج بیلگیولو.

بیمارستان های ناحیه: مرکز پزشکی خصوصی اوتاک تپه، مرکز پزشکی خصوصی بیکوز، مرکز دیالیز چوبوکلو دیالوپ، بیمارستان خصوصی مدی استات، مرکز پزشکی خصوصی کاواجیک، درمانگاه های شمالی، مرکز پزشکی خصوصی مدیبی، مرکز آموزش و توانبخشی ویژه گوکجم.

مراکز خرید منطقه: مرکز خرید آسیا، مرکز خرید مگا، آکرلوفت، مرکز خرید لوتوس و مرکز خرید هدف و کالیون.

این مجموعه شامل 3 بلوک 6 طبقه و 3 بلوک 2 طبقه است. امکانات بسیاری در این مجموعه مانند استخر شنای روباز، سونا، اسپا، حمام ترکی، اتاق بخار، مرکز ورزشی، زمین بسکتبال، زمین بازی کودکان، پارکینگ در محیط داخلی و بیرونی، مسیرهای پیاده روی، آسانسور، نگهبانی 24/7 و دوربین های امنیتی وجود دارند.

8 نوع آپارتمان در این مجموعه وجود دارد

آپارتمان 1 خوابه 106-79 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه اوپن، حمام و یک بالکن.

دوبلکس 1 خوابه 106 متر مربعی.

آپارتمان 2 خوابه 162-112 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا یا اوپن، حمام، حمام در اتاق مستر و بالکن.(برخی از آپارتمان های 2 خوابه دارای یک توالت، یک تراس و یک اتاق شستشو است.)

آپارتمان 2 خوابه دوبلکس 152-129 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه اوپن، توالت، حمام، حمام در اتاق مستر و 2 بالکن.

آپارتمان 3 خوابه 215-180 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا، حمام، حمام در اتاق مستر و بالکن است. (برخی از آپارتمان های 3 خوابه دارای یک اتاق لباسشویی هستند.)

آپارتمان 3 خوابه دوبلکس 200 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه اوپن، حمام، حمام در اتاق مستر، بالکن، سالن پذیرایی و 1 یا 2 تراس.

آپارتمان 4 خوابه دوبلکس 418 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه، 2 حمام، 2 حمام اختصاصی و 2 بالکن.

آپارتمان 4 خوابه دوبلکس طبقه بالا 256- 250 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا، حمام، حمام اختصاصی، بالکن و 1 یا 2 تراس.( بعضی از این دوبلکسها 4 اتاق دارای یک اتاق شستشو هستند.)

این آپارتمان های فرست کلاس با مواد درجه یک از قبیل لوازم آشپزخانه، کابین دوش، نورپردازی نقطه ای، پنجره های سقف بلند و پارکت لمینیت مجهز شده اند.

لطفا برای اطلاع از در دسترس بودن و شرایط پرداخت با ما تماس بگیرید.

ویژگی های عمومی آپارتمانهای لوکس با چشم انداز زیبای طبیعت در استانبول

آپارتمان / استانبول / بیکوز

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیحمام ترکیباغدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریامرکز شهرفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

2+1 آپارتمان 528.500 €3+1 آپارتمان 614.100 €4+1 آپارتمان 1.400.300 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 10.06.2021 16:20:42

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
املاک و مستغلات لوکس با آسایش هتل در استانبول، ترکیهاملاک و مستغلات لوکس با آسایش هتل در استانبول، ترکیه523.000 €1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 8+1شیشلی / استانبولآپارتمانی در موقیعت مکانی خوب در نزدیکی ساحل بستانجی در استانبولآپارتمانی در موقیعت مکانی خوب در نزدیکی ساحل بستانجی در استانبول501.700 €3+1کادی کوی / استانبولپارتمان های لوکس در بیکوز استانبول در کنار جنگل و دریاچهپارتمان های لوکس در بیکوز استانبول در کنار جنگل و دریاچه575.100 €3+1, 4+1, 5+1بیکوز / استانبولاملاک و مستغلات با نمای بسفرس در اوسکودار، استانبولاملاک و مستغلات با نمای بسفرس در اوسکودار، استانبول618.900 €3+1, 5+1, 5+2 dpاوسک اودار / استانبول