تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول

ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیلهویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, استانبول / شیله - videoویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-1ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-2ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-3ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-4ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-5ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-6ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-7ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-8ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-9ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-10ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-11ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-12ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-13ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-14ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-15ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-16ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-17ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-18ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-19ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-20ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-21ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول, تصاویر داخلی-22
قیمت 1.849.500 €
  • اطلاعات عمومی
  • 6++
  • بدون کمیسیون
  • استانبول / شیله
  • 6000 m²
  • 7+2
  • 6
  • آماده ی تحویل
  • 5 km
  • 43 km
شماره ملک IST-0578

-

ویژگی های عمومی ویلای لوکس فروشی احاطه شده توسط جنگل در استانبول

آپارتمان / استانبول / شیله

استخرسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگدوربین امنیتیباغدستگاه تهویه مطبوعاتاق رختکنکرکرهتلویزیون ماهواره ایدوشوانمبلمانمنقل بارباکیوحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 1.849.500 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان هایی با طراحی مدرن و دید تنگه بسفر، در اوسکودارآپارتمان هایی با طراحی مدرن و دید تنگه بسفر، در اوسکودار1.575.800 €5+1اوسک اودار / استانبولآپارتمان های در فاصله پیاده روی از دریا در اوسکودار، استانبولآپارتمان های در فاصله پیاده روی از دریا در اوسکودار، استانبول1.556.000 €3+1, 4+1, 4+1 dpاوسک اودار / استانبول