تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه

خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجهخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoخانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-1خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-2خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-3خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-4خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-5خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-6خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-7خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-8خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-9خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-10خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-11خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-12خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-13خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-14خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-15خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-16خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-17خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-18خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-19خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-20خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-21خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, تصاویر داخلی-22خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, پلان ملک-1خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, پلان ملک-2خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, پلان ملک-3خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه, پلان ملک-4
قیمت از 741.400 €
 • اطلاعات عمومی
 • 5+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / بیوکچکمجه
 • 450 m²
 • 5+2
 • 6
 • 2
 • 06/2023
 • 4
 • در حال ساخت
 • 2 km
 • 30 km
شماره ملک IST-0657

-

ویژگی های عمومی خانه های بسیار لوکس با دید دریا و دارای استخر شنا در بویوک چکمجه

ویلا / استانبول / بیوکچکمجه

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیحمام ترکیباغاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایدوشوانمنقل بارباکیوحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت از 741.400 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 7.07.2021 11:19:30

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
خانه های ییلاقی با آشپزخانه و باغ خصوصی در بیلیکدوزوخانه های ییلاقی با آشپزخانه و باغ خصوصی در بیلیکدوزو678.000 €5+2, 6+2, 7+2بیلیکدوزو / استانبولویلا های با نمای دریا در فاصله پیاده روی از امکانات در استانبولویلا های با نمای دریا در فاصله پیاده روی از امکانات در استانبول593.800 €5+1, 7+2بیلیکدوزو / استانبولویلا های مجزای درهم تنیده با طبیعت در استانبولویلا های مجزای درهم تنیده با طبیعت در استانبول791.700 €3+1, 4+1, 5+2بیوکچکمجه / استانبولویلا استانبول در مرکز قرار گرفته در تقاطع با دریاویلا استانبول در مرکز قرار گرفته در تقاطع با دریا1.017.700 €4+1, 5+1بیلیکدوزو / استانبول