تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند

آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورتآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, استانبول / اسنیورت - videoآپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-15آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-16آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-17آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-18آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-19آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-20آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-21آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, تصاویر داخلی-22آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-1آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-2آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-3آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-4آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-5آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-6آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-7آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-8آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-9آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-10آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-11آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-12آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-13آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند, پلان ملک-14
قیمت از 78.300 €
 • اطلاعات عمومی
 • 1+1
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • استانبول / اسنیورت
 • 79 m² به 257 m²
 • 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
 • 1, 2
 • 1, 2
 • 04/2017
 • 10
 • آماده تحویل
 • 7 km
 • 18 km
شماره ملک IST-345

اطلاعات کمپین

آپارتمان هایی با گیاهان تزیینی و مراکز خرید و امکانات حمل و نقل در استانبول احاطه شده اند. این آپارتمان های آماده تحویل با سهامی محدود در حال حاضر دارای تخفیف عالی برای پرداخت نقدی ارایه می شود!

آپارتمان قیمت ها با تخفیف و جزییات به شرح زیر است

• آپارتمان 1+2 با متراژ 99 متر مربع، از 126.000 دلار به 111.400 دلار کاهش پیدا کرده است
• آپارتمان 1+2 با متراژ 122 متر مربع، از 155.000 دلار به 137.000 دلار کاهش پیدا کرده است
• آپارتمان 1+3 با متراژ 177 متر مربع، از 180.000 دلار به 159.430 دلار کاهش پیدا کرده است
• آپارتمان 1+4 با متراژ 219 متر مربع، از 220.000 دلار به 200.000 دلار کاهش پیدا کرده است

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید تور با ما تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.

اعتبار تا 31.5.2019 09:30:00مشاهده همه کمپین ها >>>

3 دلیل اصلی برای خرید

• آماده تحویل بودن
• فاصله 100 متری با بزرگراه ای-5 و متروبوس
• احاطه شده بوسیله مراکز خرید

آپارتمانهای با باغ گیاه شناسی در مرکز جاذبه جدید استانبول، اسنیورت

این آپارتمان های آماده از موقعیت عالی در استانبول، اسنیورت برخوردارند. این ناحیه بین المللی ترین منطقه شهر است. اسنیورت به تمام امکانات اجتماعی و محلی که شما نیاز دارید دسترسی آسانی دارد. بسیاری از مدارس، بازار، مراکز خرید، حمل و نقل عمومی و بیمارستان ها در اینجا قرار گرفته اند. اگر بخواهید آپارتمانی در استانبول بخرید، اسنیورت چندین مشخصه غنی به شما ارایه می دهد.

این آپارتمانهای استانبول 18 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی آتاتورک، 44 کیلومتر با فرودگاه جدید استانبول، 7 کیلومتر تا دریاچه کوچوکچکمجه و مارینای غرب استانبول، 10 کیلومتر تا پل معمار سینان و 6 کیلومتر تا مرکز نمایشگاهی تیویاپ فاصله دارند. همچنین این آپارتمان ها 100 متربا بزرگراه ای-5 و مراکز خرید منطقه فاصله دارند.

مراکز خرید این منطقه: مرکز خرید پرلاویستا، مرکز خرید مارمارا پارک، مرکز خرید یلیکان، مرکز خرید اوتلت سنتر، مرکز خرید بیلیجیوم، مرکز خرید توریوم، مرکز باوهاوس، مرکز خرید اسکوله، مرکز خرید وایت کرنر و مرکز خرید مارکا.

مدارس این ناحیه: کالج آیدینلار، کالج اوکیانوس، کالج بیکنت دوگا، کالج باهچهشهیر بیلیکدوزو، مدارس بیکنت مکتبیم، دانشگاه اسنیورت و دانشگاه گلیشیم استانبول.

بیمارستان های منطقه: مرکز پزشکی مدیپلوس، بیمارستان خصوصی دوگا، بیمارستان خصوصی مدیلایف، بیمارستان بین المللی مدیکانا، بیمارستان کولان بیلیکدوزو، بیمارستان خصوصی اسنجان، بیمارستان چشم بیر اینجی، مرکز پزشکی ینی حیات، مرکز پزشکی خصوصی اتیک لایف، مرکز پزشکی آجی بادام بیلیکدوزو، مرکز پزشکی اوروپا، بیمارستان دونیا گز و مرکز پزشکی موتلو یاشم.

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت 28000 متر مربع ساخته شده است و 85000 متر مربع زیربنا دارد. این مجموعه شامل 7 بلوک با 10 طبقه، 477 آپارتمان و 44 واحد تجاری است. این مجتمع سبز دارای ویژگی های منحصر به فرد بسیاری مانند پارکینگ های داخلی و بیرونی، سیستم دوربینهای ر 24 ساعته و نگهبانی، لابی، مرکز تناسب اندام، حمام ترکی، سونا، اسپا، مسیرهای پیاده روی، استخر سرپوشیده و روباز، استخر کودکان، آسانسور، فضاهای اجتماعی، زمین بازی کودکان و باغچه ای طراحی شده می باشد. این مجموعه دارای 80 درصد فضای سبز است.

در این مجموعه 4 نوع آپارتمان در دسترس قرار دارد

آپارتمان 1 خوابه 117-79 متر مربعی که یک اتاق نشیمن، آشپزخانه اوپن، حمام و بالکن دارد.

آپارتمان 2 خوابه 110 تا 156 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا و مجلل، حمام، حمام در اتاق مستر و بالکن.

آپارتمان 3 خوابه 257 - 188 متر مربعی که یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه، حمام، حمام در اتاق مستر و بالکن دارد. (برخی از آپارتمان های 3 خوابه دارای یک اتاق رختشویی نیز هستند.)

آپارتمان 4 خوابه 275-241 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه، حمام، اتاق رختشویی، حمام در اتاق مستر و 1 یا 2 بالکن. (برخی از آپارتمان های 4 خوابه دارای یک اتاق رختکن نیز هستند.)

این آپارتمان های مدرن از درب فلزی، اطفا حریق اتوماتیک، تلویزیون کابلی مرکزی، لوازم آشپزخانه، گاز شهری، سیستم دوربین مدار بسته، سنسورهای آتش و دود، اینترنت فیبر نوری و سیستم آب گرم و گرمایش مرکزی برخوردارند.

برای اطلاع از در دسترس بودن و شرایط پرداخت لطفا با ما تماس بگیرید.

ویژگی های عمومی آپارتمانهای مدرن استانبول که توسط امکانات اجتماعی احاطه شده اند

آپارتمان / استانبول / اسنیورت

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیحمام ترکیباغاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایحمام در اتاق خواباینترنتبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جدافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
مدیر فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

1+1 آپارتمان 78.300 €2+1 آپارتمان 108.500 €3+1 آپارتمان 160.100 €4+1 آپارتمان 226.100 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 11.4.2019 12:29:28

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای با دید دریا و جزیره در استانبول کارتالآپارتمانهای با دید دریا و جزیره در استانبول کارتال76.800 €Std, 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dp, 3+2 trp 4+1, 5+1 dpکارتال / استانبولآپارتمان لوکس در مجتمعآپارتمان لوکس در مجتمع75.600 €1+1, 2+1, 3+1, 4+1اسنیورت / استانبولآپارتمان مرکزی رو به بزرگراه ای-5 در کوچوکچکمجه استانبولآپارتمان مرکزی رو به بزرگراه ای-5 در کوچوکچکمجه استانبول79.100 €1+1, 2+1, 3+1کوچکچکمجه / استانبولآپارتمانهای اسنیورت نزدیک به بزرگراه های تی ای ام و ای-5آپارتمانهای اسنیورت نزدیک به بزرگراه های تی ای ام و ای-579.600 €Std, 1+1, 2+1اسنیورت / استانبول
ما استخدام میکنیم