تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول

آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, استانبول / کادی کویآپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول, تصاویر داخلی-21
قیمت 325.800 €
 • اطلاعات عمومی
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کادی کوی
 • 190 m²
 • 4+2
 • 3
 • 2
 • 07/2020
 • 8
 • در حال ساخت
 • 4 km
 • 29 km
شماره ملک IST-0548

-

ویژگی های عمومی آپارتمان دوبلکس جدید با کار با کیفیت عالی در استانبول

آپارتمان / استانبول / کادی کوی

آسانسورسرایدارپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگدوربین امنیتیدستگاه تهویه مطبوعکرکرهتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (500 الی 1000 متر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت 325.800 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های منحصر به فرد در مجتمع تاریخی بازسازی شده در استانبولآپارتمان های منحصر به فرد در مجتمع تاریخی بازسازی شده در استانبول306.600 €1+1, 2+1, 3+1بی اوغلو / استانبولآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریا در باکیرکوی، استانبولآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریا در باکیرکوی، استانبول305.700 €1+1, 2+1, 4+1, 4+2 dp, 5+1, 5+2 dpباکیرکوی / استانبولآپارتمانهای استانبول متصل با طبیعت و تاریخآپارتمانهای استانبول متصل با طبیعت و تاریخ337.500 €1+1, 1+1 dp, 2+1, 2+1 dp, 3+1, 3+1 dp, 4+1, 4+1 dp, 5+1 dp, 6+1 dp, 8+1 dpاوسک اودار / استانبولزمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه زمین سرمایه گذاری برای فروش با نمای جنگل در استانبول، ترکیه 350.900 €بیکوز / استانبول