تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول

آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کویآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, تصاویر داخلی-21آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-1آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-2آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-3آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-4آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-5آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-6آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-7آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-8آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول, پلان ملک-9
قیمت از 217.200 €
 • اطلاعات عمومی
 • 1+1
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کادی کوی
 • 75.5 m² - 302 m²
 • 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
 • 1, 1, 2, 4
 • 12/2021
 • 30
 • در حال ساخت
 • 3.1 km
 • 28.6 km
شماره ملک IST-0551

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های معتبر با فناوری هوشمند در استانبول

آپارتمان / استانبول / کادی کوی

سوناآسانسور در مجموعهپارکینگ (سرپوشیده)نگهبانی 24/7دوربین امنیتیباغاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

1+1 آپارتمان 217.200 €2+1 آپارتمان 443.100 €3+1 آپارتمان 722.000 €4+1 آپارتمان 1.069.300 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 3.08.2021 17:22:34

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های فرست کلاس با موقعیتی ایده آل در استانبولآپارتمان های فرست کلاس با موقعیتی ایده آل در استانبول216.800 €1+1, 2+1, 3+1کادی کوی / استانبولآپارتمانهای معاصر روبه روی بزرگراه در استانبولآپارتمانهای معاصر روبه روی بزرگراه در استانبول216.800 €1+0, 1+1, 2+1اسنیورت / استانبولآپارتمان های نوساز در 300 متری بزرگراه تی ای ام در استانبولآپارتمان های نوساز در 300 متری بزرگراه تی ای ام در استانبول218.300 € 2+1, 3+1, 4+1فاضی عثمان پاشا / استانبولآپارتمان های مرکزی با منظره دریا در استانبولآپارتمان های مرکزی با منظره دریا در استانبول218.700 €2+1, 3+1, 4+1بیلیکدوزو / استانبول