تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه

آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, استانبول / بیوکچکمجهآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, استانبول / بیوکچکمجه - videoآپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-1آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-2آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-3آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-4آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-5آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-6آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-7آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-8آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-9آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-10آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-11آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-12آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-13آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-14آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-15آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-16آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, تصاویر داخلی-17آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, پلان ملک-1آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, پلان ملک-2آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, پلان ملک-3آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, پلان ملک-4آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, پلان ملک-5آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه, پلان ملک-6
قیمت از 150.600 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • 3+1
 • 5+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / بیوکچکمجه
 • 160 m² - 395 m²
 • 2+1 dp, 3+1, 5+1 dp
 • 2, 3
 • 2, 3
 • 2015
 • 15
 • آماده تحویل
 • 6 km
 • 23 km
شماره ملک IST-540

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های آماده تحویل با نمای دریاچه در بویوکچکمجه

آپارتمان / استانبول / بیوکچکمجه

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتی زمین تنیسحمام ترکیباغتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جدافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

2+1 آپارتمان 150.600 €3+1 آپارتمان 177.800 €5+1 آپارتمان 372.100 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های عالی برای فروش در استانبولآپارتمان های عالی برای فروش در استانبول149.100 €2+1, 3+1باغچه اولری / استانبولآپارتمان های جادار با بالکن های باغ در عمرانیه، استانبولآپارتمان های جادار با بالکن های باغ در عمرانیه، استانبول148.800 €2+1, 3+1, 4+1, 4+1 dp عمرانیه / استانبولآپارتمان های آماده تحویل با مرکز خرید در باشاک شهیر، استانبولآپارتمان های آماده تحویل با مرکز خرید در باشاک شهیر، استانبول152.200 €3+1, 4+1 باشاک شهیر / استانبولآپارتمانهای مدرن استانبول با سیستم خانه های هوشمندآپارتمانهای مدرن استانبول با سیستم خانه های هوشمند152.400 € 1+1, 2+1, 2+1 dp, 3+1, 3+1 dp, 4+1 dpآواجیکر / استانبول