تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول

آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتالآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, استانبول / کارتال - videoآپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر داخلی-21آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-2
قیمت از 85.600 €
 • اطلاعات عمومی
 • 1+1
 • 2+1
 • 5+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کارتال
 • 91 m² - 390 m²
 • 1+1, 2+1, 3+1, 5+2 dp
 • 1, 2, 2, 3
 • 2, 3, 3, 5
 • 12/2021
 • 18
 • در حال ساخت
 • 1.3 km
 • 16.7 km
شماره ملک IST-0562

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های با منظره دریا و جزایر در یک مجتمع لوکس در استانبول

آپارتمان / استانبول / کارتال

آسانسور در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتی زمین تنیسحمام ترکیاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

1+1 آپارتمان 85.600 €2+1 آپارتمان 108.700 €5+1 آپارتمان 415.600 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 29.06.2021 08:40:04

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان های دارای چشم انداز دریا و طبیعت در پندیک استانبولآپارتمان های دارای چشم انداز دریا و طبیعت در پندیک استانبول84.600 €2+1, 3+1پندیک / استانبولآپارتمان های بزرگ و جادار با مدرسه خصوصی در استانبولآپارتمان های بزرگ و جادار با مدرسه خصوصی در استانبول84.100 €1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 6+1اسنیورت / استانبولآپارتمان های با دید دریا و دریاچه در موقعیت عالی در استانبولآپارتمان های با دید دریا و دریاچه در موقعیت عالی در استانبول86.000 €1+0, 1+1, 2+1, 3+1بیوکچکمجه / استانبولآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبولآپارتمان با دید دریاچه در پروژه کاملا مجهز در استانبول88.300 €1+1, 2+1, 3+1آواجیکر / استانبول