تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول

آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلاآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, استانبول / توزلا - videoآپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-19آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-20آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-21آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول, تصاویر داخلی-22
قیمت از 79.100 €
 • اطلاعات عمومی
 • 1+1
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / توزلا
 • 71 m² - 277 m²
 • 1+1, 2+1, 2+1 dp, 3+1 dp 4+1 dp
 • 1, 2, 3, 3
 • 2, 2, 2, 3
 • 06/2022
 • 20
 • در حال ساخت
 • 3 km
 • 13 km
شماره ملک IST-0560

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های با نمای دریا در نزدیکی فرودگاه در توزلا، استانبول

آپارتمان / استانبول / توزلا

سوناآسانسور در مجموعهپارکینگ (سرپوشیده)نگهبانی 24/7دوربین امنیتیحمام ترکیتلویزیون ماهواره ایدوشتجهیزات آشپزخانهبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)فرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

1+1 آپارتمان 79.100 €2+1 آپارتمان 108.700 €3+1 آپارتمان 257.000 €4+1 آپارتمان 401.700 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 26.07.2021 13:37:01

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمان هایی با طراحی مدرن و با کیفیت در استانبولآپارتمان هایی با طراحی مدرن و با کیفیت در استانبول78.600 €1+1, 2+1, 3+1, 4+2 dp, 5+2 dpآواجیکر / استانبولآپارتمان های سرمایه گذاری در موقیعت خوب در علی بی کوی استانبول آپارتمان های سرمایه گذاری در موقیعت خوب در علی بی کوی استانبول 78.100 €2+1ایوب / استانبولآپارتمان های مناسب سرمایه گذاری در محلی محبوب در استانبولآپارتمان های مناسب سرمایه گذاری در محلی محبوب در استانبول79.100 €1+1, 2+1کاغذخانه / استانبولآپارتمان های با چشم انداز شهر با فرصت سرمایه گذاری در ایوپآپارتمان های با چشم انداز شهر با فرصت سرمایه گذاری در ایوپ79.100 €1+1, 2+1, 3+1ایوب / استانبول