تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول

آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کویآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, استانبول / کادی کوی - videoآپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-1آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-2آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-3آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-4آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-5آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-6آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-7آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-8آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-9آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-10آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-11آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-12آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-13آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-14آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-15آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-16آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-17آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, تصاویر داخلی-18آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-1آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-2آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-3آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-4آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-5آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-6آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-7آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-8آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-9آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-10آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-11آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-12آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-13آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-14آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-15آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-16آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-17آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-18آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-19آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-20آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول, پلان ملک-21
قیمت از 189.500 €
 • اطلاعات عمومی
 • 1+1
 • 2+1
 • 3+1
 • 4+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / کادی کوی
 • 58 m² - 387 m²
 • 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
 • 1, 1, 2, 2
 • 1, 1, 1, 2
 • 12/2021
 • 4, 22
 • در حال ساخت
 • 2.3 km
 • 34 km
شماره ملک IST-0546

-

ویژگی های عمومی آپارتمانهای هوشمند با ارایه زندگی راحت در کادیکوی، استانبول

آپارتمان / استانبول / کادی کوی

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیحمام ترکیباغدستگاه تهویه مطبوعتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریامرکز شهرفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

1+1 آپارتمان 189.500 €2+1 آپارتمان 350.100 €3+1 آپارتمان 664.500 €4+1 آپارتمان 809.800 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
واحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحلواحد آپارتمانی در کادیکوی، در حد فاصله ی پیاده روی تا ساحل189.300 €2+1کادی کوی / استانبولآپارتمان هنری با مفهوم خانه های هوشمند در حوضه اکسپرس در منطقه استانبولآپارتمان هنری با مفهوم خانه های هوشمند در حوضه اکسپرس در منطقه استانبول188.400 €2+1باجیلر / استانبولآپارتمان های آماده تحویل استانبول در محدوده امکانات شهریآپارتمان های آماده تحویل استانبول در محدوده امکانات شهری194.200 €1+1, 2+1, 3+1ایوب / استانبولآپارتمانهای افسانه ای با استانداردهای فوق العاده لوکس در استانبولآپارتمانهای افسانه ای با استانداردهای فوق العاده لوکس در استانبول195.300 €1+1, 2+1, 2+1 dp, 3+1 dp, 4+1 dpسارییر / استانبول