تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا

آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفرآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, بورسا / نیلوفر - videoآپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-1آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-2آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-3آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-4آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-5آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-6آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-7آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-8آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-9آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-10آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-11آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-12آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-13آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-14آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-15آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-16آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر داخلی-17آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر مراحل ساخت-1آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر مراحل ساخت-2آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر مراحل ساخت-3آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر مراحل ساخت-4آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر مراحل ساخت-5آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, تصاویر مراحل ساخت-6آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-1آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-2آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-3آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-4آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-5آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-6آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-7آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-8آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-9آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-10آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-11آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-12آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-13آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-14آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا, پلان ملک-15
قیمت بنا به درخواست
 • اطلاعات عمومی
 • بدون کمیسیون
 • بورسا / نیلوفر
 • 85 m² - 211 m²
 • 2+1, 3+1 dp
 • 1, 2, 3
 • 1, 2, 3
 • 2019
 • آماده تحویل
 • 20 km
 • 80 km
شماره ملک BRS-014

3 دلیل اصلی برای خرید

• قیمت های مناسب
• منطقه ای به سرعت در حال توسعه
• فضای آرام خانوادگی در مجموعه ای معتبر

آپارتمانهای آماده تحویل کاملا مجهز در بورسا منطقه نیلوفر با امکانات مجتمع غنی

آپارتمانهای فروشی در بورسا در نیلوفر، محله کورتولاش واقع شده است. بورسا یک شهر صنعتی بسیار مهم است که نقش مهمی در اقتصاد پررونق ترکیه داشته است. این شهر که به عنوان "بورسای سبز" شناخته می شود، در دامنه های پایین اوولداگ در منطقه آناتولی مرمره ایستاده است. بورسا به عنوان اولین پایتخت عثمانی، میزبان بسیاری از بناهای مذهبی، مساجد و مقبره ها و حمام های ترکیه میباشد. این شهر از طریق هوا و جاده دارای اتصالات حمل و نقل آسان به استانبول و بسیاری از مناطق ترکیه است. با استفده از اتومبیل می توانید به راحتی به استانبول سفر کنید. علاوه بر این، با پروژه های املاک و مستغلات اخیر و نزدیکی آن به استانبول، این شهر متقاضی های زیادی داشته است.

آپارتمان های موجود در بورسا، نیلیفر با کافه ها، رستوران ها، مراکز خرید، مدارس، بانک ها، دستگاههای خودپرداز، بازار عمومی، مسجد، ایستگاه های اتوبوس و غیره فاصله کوتاهی دارد. همچنین این آپارتمان های آماده در بورسا، 18 کیلومتری جنگل آتاتورک کنت، 20 کیلومتری مرکز بورسا، 9 کیلومتر تا دانشگاه اوولداگ، 25 کیلومتری مادانیا، 28 کیلومتر تا دریاچه اولوبات، 80 کیلومتر با فرودگاه بورسا ینیشهر، 28 کیلومتر تا ترمینال اتوبوس بورسا و 48 کیلومتر تا مرکز اسکی اولوداشی فاصله میباشد.

این مجتمع مسکونی لوکس در زمینی به مساحت 21.000 متر مربع میباشد و از 10 بلوک، 21 واحد تجاری و در از مجموع 195 آپارتمان شامل 2+1، 3+1 و 5+1 تشکیل شده است. این مجموعه دارای بسیاری از مناطق مشترک مانند باغ با طراحی زیبا، مسیرهای پیاده روی، استخرهای سرپوشیده و روباز، استخر کودکان، سونا، مرکز تناسب اندام، زمین بسکتبال، زمین والیبال، زمین مینی فوتبال، مناطق استراحت، اتاق سینما، ایستگاه بازی اتاق، مناطق مشترک، ماسه بازی، آسانسور، سرایداری، پارکینگ سرپوشیده، فضای انباری، سیستم دوربین امنیتی 24/7 و نگهبانی، همچنین منطقه خرید شامل سوپرمارکت، مغازه ها، آرایشگاه و رستوران ها میباشد.

7 نوع آپارتمان در دسترس برای فروش وجود دارد

آپارتمان های 2 خوابه 85,25 متر مربع با یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک اتاق رختکن و یک بالکن.

آپارتمان های 3 خوابه 107,60 متر مربع با یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک اتاق رختکن و 2 بالکن.

آپارتمان های 3 خوابه 111,02 متر مربع با یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه جداگانه، یک سرویس بهداشتی، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک بالکن و یک تراس.

آپارتمان های 3 خوابه 118,35 متر مربع با یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه جداگانه، یک سرویس بهداشتی، یک حمام، 2 بالکن و 2 تراس.

آپارتمان های 3 خوابه 122,15 متر مربع با یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک اتاق رختکن و 2 بالکن.

آپارتمان های 3 خوابه 126,95 متر مربع با یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک اتاق رختکن، انباری و بالکن. 

آپارتمان های 3 خوابه 135,65 متر مربع با یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه جداگانه، یک سرویس بهداشتی، یک حمام، یک حمام اختصاصی، 2 بالکن و یک تراس.

تمام آپارتمان های آماده بورسا دارای بسیاری از ویژگی های داخلی مانند درب استیل، آیفون تصویری، لوازم آشپزخانه، تهویه هوا، کمد، اتاق رختکن و آنتن ماهواره میباشد.

ویژگی های عمومی آپارتمان هایی با سیستم خانه های هوشمند ارایه دهنده یک زندگی شاد در بورسا

آسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)نگهبانی 24/7دوربین امنیتی زمین تنیسباغدستگاه تهویه مطبوعاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه جدا
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای کاملا مبله با فرصت سرمایه گذاری در بورساآپارتمانهای کاملا مبله با فرصت سرمایه گذاری در بورسا30.000 €2+1 نیلوفر / بورساآپارتمانهای عالی با دید کوه در بورسا، عثمان قاضیآپارتمانهای عالی با دید کوه در بورسا، عثمان قاضی35.900 €1+1عثمانقاضی / بورسااملاک جدید بورسا در یک مجتمع بوتیک در نیلوفراملاک جدید بورسا در یک مجتمع بوتیک در نیلوفر41.100 €2+1نیلوفر / بورسااملاک و مستغلات لوکس مقرون به صرفه در عثمان غازی، بورسااملاک و مستغلات لوکس مقرون به صرفه در عثمان غازی، بورسا43.500 €2+1عثمانقاضی / بورسا