تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول

مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجهمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, استانبول / بیوکچکمجه - videoمجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-1مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-2مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-3مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-4مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-5مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-6مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-7مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-8مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-9مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-10مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-11مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-12مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-13مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-14مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-15مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-16مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-17مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-18مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-19مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-20مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-21مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر داخلی-22مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-1مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-2مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-3مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-4مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-5مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول, تصاویر مراحل ساخت-6
قیمت از 241.700 €قیمت تایید شدهبه روز رسانی قیمت در تاریخ 16.01.2021
 • اطلاعات عمومی
 • 3+1
 • 4+1
 • 5+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / بیوکچکمجه
 • 145 m² - 334 m²
 • 3+1, 3+1 dp, 4+1, 4+1 dp, 5+1, 5+1 dp
 • 1, 2, 3
 • 1, 2
 • 03/2021
 • در حال ساخت
 • 13 km
 • 29 km
شماره ملک IST-235

3 دلیل اصلی برای خرید

• منظره زیبای دریا
• امکانات اجتماعی و خانوادگی در مجتمع مسکونی
• فرصت های سرمایه گذاری

آپارتمانهای با دید عالی دریایی در استانبول با استخر بسیار بزرگ

این آپارتمانهای استانبول با موقعیت عالی در بیوکجکمجه در کنار دریای مرمره قرار دارند. با توجه به پروژه های فرودگاه سوم و کانال استانبول، بیوکجکمجه گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری با سودآوری بالا است. همچنین این منطقه یک محله مدرن محبوب ساحلی دور از استانبول است.

این آپارتمانهای لوکس فروشی در استانبول در 9 کیلومتری مرکز نمایشگاهی و همایشی تیویاپ، 4.5 کیلومتری مرکز سرگرمی و ورزشهای آبی، 29 کیلومتری فرودگاه بین المللی آتاتورک و 2 کیلومتری بزرگراه ای-5 قرار دارند. همچنین تقاطع بزرگراه های ای-5 و تی ای ام، وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز آموزشی، خدمات بهداشتی، مراکز خرید و سایر امکانات در نزدیکی شما قرار گرفته اند.

بیمارستان های منطقه: مرکز پزشکی مدیسل، بیمارستان کولان بیوکجکمجه، درمانگاه بیولوژیک بیواطلس، مرکز پزشکی 2000 و مرکز دیالیز کوچ بیوکجکمجه.

مدارس این ناحیه: دبیرستان میماروبا سیناو، کالج آکادمی، کالج اوکیانوس میمارسینان، کالج گزلجه دوگا، مدرسه خصوصی هوانوردی حرفه ای گوکجت ودیرستان فنی آناتولی، دانشگاه فاتیح و پردیس بیلیکدوزوی دانشگاه بیکنت.

مراکز خرید منطقه: مرکز خرید آتیروش، مرکز خرید کرنر لایف میماروبا و مرکز خرید آیمرکز و اکسپو 34.

این مجتمع ساحلی در استانبول دارای 300.00 متر مربع مساحت و 75 هزار متر مربع زیربنا است. این مجموعه شامل 2 فاز با 9 بلوک و 47 واحد با آپارتمان های 2، 3 و 4 اتاق خوابه است. 230 آپارتمان لوکس، 44 ویلا و 6.000 متر مربع فضای تجاری در این مجموعه وجود دارد. همچنین، این مجتمع با اسکله و 13 کیلومتر خط ساحلی یک زندگی ساحلی را به شما ارایه می کند.

این مجموعه با مجموعه ای از امکانات اجتماعی، فرهنگی و تفریحی مانند لابی، سالن آرامش، اتاق همایش و سینما، استخر سرپوشیده، استخر عمومی بسیار بزرگ، پارکینگ در محیط داخلی و خارجی، باغی طراحی شده، باغ ذن، اسپا، سونا، اتاق بخار، حمام ترکی، رستوران ها، کافه ها، مرکز تناسب اندام، زمین بسکتبال و فوتبال، تنیس و اسکواش، مسیرهای پیاده روی و اسکیت، اسکله، آمفی تاتر، زمین بازی کودکان، پارک حیوانات خانگی، خدمات دربانی، انباری، ژنراتور، هیدورفور، رعد و برقگیر، مخزن آب، آسانسور، سرایداری، سیستم دوربینهای مدار بسته، دوربین امنیتی و نگهبانی 24/7 کاملا مجهز شده است.

در بخش آپارتمانها 9 نوع مختلف وجود دارد

آپارتمانهای 1 خوابه 84 متر مربع با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه اوپن، حمام و بالکن.

آپارتمانهای 2 خوابه 111-162 متر مربع با یک اتاق نشیمن، اتاق باز یا آشپزخانه مجزا، حمام، حمام اختصاصی و بالکن.

دوبلکس 2 اتاق خوابه 176 متر مربع است.

آپارتمان های 3 خوابه 145-226 متر مربع با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه جداگانه، حمام، حمام اختصاصی، اتاق رختکن و بالکن. (برخی از 3 آپارتمان اتاق خواب دارای اتاق رختشویی است.)

دوبلکس 3 اتاق خواب 218-237 متر مربع است.

آپارتمان های 4 خوابه 198-260 متر مربع با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا، حمام، حمام اختصاصی و 1 یا 2 بالکن. (برخی از آپارتمان های 4 خوابه دارای اتاق رختکن و اتاق رختشویی هستند.)

دوبلکس 4 اتاق خواب 201-319 متر مربع است.

آپارتمان های 5 خوابه 243 متر مربع با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا، 2 حمام، حمام اختصاصی، اتاق رختکن و تراس.

دوبلکس 5 اتاق خواب 341-343 متر مربع است.

در بخش خانه ها تنها یک نوع خانه وجود دارد

خانه دوبلکس 4 اتاق خوابه 228-235 متر مربعی با یک اتاق نشیمن، آشپزخانه مجزا، 2 حمام، حمام اختصاصی، اتاق رختکن و 2 تراس.

فضای داخلی این آپارتمان ها با حس زیبایی شناختی مدرن طراحی شده است. این آپارتمانها مجهز به سیستم خانه های هوشمند، درب فلزی، رختکن، آیفون داخلی، لوازم آشپزخانه، آنتن ماهواره ای، آب گرم مرکزی، تلویزیون کابلی مرکزی، گاز طبیعی، اینترنت وای فای، سنسورهای دود و آتش، سیستم اطفا حریق اتوماتیک و سیستم گرمایش مرکزی هستند.

لطفا برای اطلاع از در دسترس بودن و شرایط پرداخت با ما تماس بگیرید.

ویژگی های عمومی مجتمع مسکونی لوکس با طراحی هوشمندانه دارای دید دریا در استانبول

آپارتمان / استانبول / بیوکچکمجه

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتی زمین تنیسحمام ترکیباغتلویزیون ماهواره ایدوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه طرح بازآشپزخانه جدامقابل ساحلبا دید دریامرکز شهرفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

3+1 آپارتمان 241.700 €4+1 آپارتمان 329.900 €5+1 آپارتمان 424.100 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 16.01.2021 12:10:20

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای فروشی رو به دریا در زیتونبورنو استانبول آپارتمانهای فروشی رو به دریا در زیتونبورنو استانبول  237.800 €1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1, 4,5+1, 5+1زیتونبرونو / استانبولاملاک سرمایه گذاری با ویژگی های مجتمع غنی در استانبولاملاک سرمایه گذاری با ویژگی های مجتمع غنی در استانبول237.300 €3+1باشاک شهیر / استانبولآپارتمانهای معاصر روبه روی بزرگراه در استانبولآپارتمانهای معاصر روبه روی بزرگراه در استانبول249.000 €1+1, 2+1اسنیورت / استانبولآپارتمان های بزرگ استانبول در موقیعت مکانی مرکزیآپارتمان های بزرگ استانبول در موقیعت مکانی مرکزی249.500 €3+2 dpمالتپه / استانبول