تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول

پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورتپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, استانبول / اسنیورت - videoپارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-1پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-2پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-3پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-4پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-5پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-6پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-7پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-8پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-9پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-10پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-11پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-12پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-13پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-14پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-15پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-16پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-17پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-18پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-19پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-20پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, تصاویر داخلی-21پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-1پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-2پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-3پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-4پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-5پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-6پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-7پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-8پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-9پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-10پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-11پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-12پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-13پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-14پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-15پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-16پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول, پلان ملک-17
قیمت از 115.400 €
 • اطلاعات عمومی
 • 2+1
 • 3+1
 • بدون کمیسیون
 • استانبول / اسنیورت
 • 155 m² - 271 m²
 • 2+1, 3+1
 • 2
 • 1
 • 2019
 • 8
 • آماده تحویل
 • 30 km
 • 6 km
 • 40 km
شماره ملک IST-458

3 دلیل اصلی برای خرید

• آماده تحویل
• مناطق مسکونی بزرگ
• در فاصله 5 دقیقه ای با بزرگراه ای-5 و میتروبوس

آپارتمان های آماده تحویل نزدیک به حمل و نقل عمومی در استانبول

این آپارتمان ها در استانبول، ترکیه در اسنیورت واقع شده است. اسنیورت با داشتن مراکز تجاری، پروژه های جدید ساختمانی منطقه ای ارزشمند است. این منطقه به دلیل همجواری با بزرگراه ها و مراکز حمل و نقل عمومی امکان دسترسی آسان به هر قسمت از شهر را فراهم می کند.

این آپارتمان های بزرگ امکان دسترسی آسان به بسیاری از امکانات روزمره مانند مارکیت ها، بازارهای عمومی، کافه ها و رستوران ها، بانک ها، بیمارستان ها و مدارس را فراهم می کند. آپارتمان های استانبول برای فروش 900 متر تا بزرگراه ای-5، 2 کیلومتر تا مرکز خرید مارماره پارک، 2 کیلومتر تا مرکز نمایشگاه تویاپ استانبول، 3 کیلومتر تا بیلیکدوزو یشم وادی سی، 5 کیلومتر تا مرکز خرید تورییوم، 6 کیلومتر تا اکوا مارینا، 30 کیلومتر تا مرکز شهر و 40 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی استانبول فاصله دارد.

بیمارستان های منطقه: بیمارستان میدیسان، مرکز جراحی میدیهوس، بیمارستان دولتی بیلیکدوزو، بیمارستان بیلیکدوزو کلن، مرکز پزشکی جراحی اجی بادام بیلیکدوزو، بیمارستان خصوصی صفا، مرکز پزشکی میدیهوس و بیمارستان دانشگاه بیکنت.

مدارس در منطقه: کالج چنار اسیورت کمپوس، کالج اوکیانوس، مدرسه آلمانلر، دانشگاه استانبول، دانشگاه بیکنت، دانشگاه بوغازایچی اسنیورت کمپوس و دانشگاه استانبول اسنیورت.

مراکز خرید در منطقه: مرکز خرید بیلجییوم، مرکز خرید پیرلاویستا، مرکز خرید اسن پارک، مرکز خرید اتریوم، مرکز خرید تورییوم، مرکز خرید مارماره پارک، مرکز خرید اتریوس و مرکز خرید اوتلیت سیتی سنتر.

این مجتمع مسکونی متشکل از 3 بلوک با 8 طبقه در مجموع 140 آپارتمان است. این مجتمع دارای ویژگی های لوکس مانند مرکز تناسب اندام، استخر شنا، استخر کودکان، پارکینگ ماشین، سونا، زمین بازی کودکان، باغ خوب نگهداری شده، محوطه نشیمن، آسانسور، لابی، سرایداری، ژنراتور، امنیت 7/24 با سیستم های دوربین است.

انواع آپارتمان

آپارتمانهای 2 خوابه دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک اتاق رختکن و یک بالکن هستند. (بعضی از آپارتمان های 2 خوابه دارای تراس هستند.)

آپارتمانهای 3 خوابه دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه مجزا، یک حمام، یک حمام اختصاصی، یک اتاق رختکن و یک بالکن هستند. (بعضی از آپارتمان های 3 خوابه دارای تراس هستند.)

این آپارتمان های بزرگ دارای ویژگیهای لوکس مانند درب استیل، سیستم مخابره ویدیویی داخل ساختمان، وای فای، عایق صدا، کفپوش لمینت و سرامیک، لوازم آشپزخانه، کابینت حمام، پی وی سی دو جداره و تهویه مطبوع هستند.

ویژگی های عمومی پارتمانهای بزرگ در نزدیکی بزرگراه ای-5 در اسنیورت، استانبول

آپارتمان / استانبول / اسنیورت

سوناآسانسوراستخر در مجموعهسرایدارسالن ورزشپارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیباغدستگاه تهویه مطبوعاتاق رختکندوشحمام در اتاق خوابتجهیزات آشپزخانهاینترنتبالکنآشپزخانه جدافرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفتراستانبول
قیمت های مناسب هر زمان

2+1 آپارتمان 115.400 €3+1 آپارتمان 124.800 €

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبولآپارتمانهای سرمایه گذاری در مجتمع با امکانات غنی در استانبول115.100 €2+1, 3+1, 3+2 dp, 4+2 dpکارتال / استانبولآپارتمان های با طراحی مدرن در کوچوکچکمجه استانبولآپارتمان های با طراحی مدرن در کوچوکچکمجه استانبول114.800 €2+1, 3+1کوچکچکمجه / استانبولآپارتمان لوکس استانبول در مسیر بزرگراه هاآپارتمان لوکس استانبول در مسیر بزرگراه ها116.200 €2+1, 3+1باجیلر / استانبولسیستم خانه های هوشمند با دید دریا در استانبولسیستم خانه های هوشمند با دید دریا در استانبول116.700 €2+1, 2+1 dp, 3+1, 3+1 dp, 4+1, بیوکچکمجه / استانبول