تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

کارت ترکواز، ترکیه

4.04.2017

طرح کارت ترکواز در ترکیه ( ترکوز کارت به زبان ترکیه) برای کارگران بسیار ماهر خارجی که به دنبال نقل مکان به این کشور هستند، درخواست خواهد شد. اغلب در قیاس با گرین کارت ایالات متحده آمریکا، متقاضیان باید نشان دهند که تخصص آنها مانند تکنولوژی یا علم آنها به طور موثر به اقتصاد ترکیه و یا مناطق خاصی در ترکیه کمک می کند. طرح ترکواز برای اصلاح قانون نیروی کار بین المللی میباشد. این کارت جایگزین مقررات اجازه کار استاندارد برای خارجیان نمی شود، درعوض برای متقاضیانی که در حوزه تخصصی خود و یا از طریق سرمایه گذاری به اقتصاد ترکیه کمک کنند، مجوز دیگری است.

کارت ترکواز، ترکیه

کارت ترکواز ترکیه چیست؟

دو ویژگی بسیار مهم و تفاوت خاص این طرح در مقایسه با مجوز کار استاندارد این است که متقاضیان حقوقی خاص همانند یک شهروند ترکیه را نیزدریافت خواهند کرد و همچنین اجازه کار نامحدود با اجازه اقامت برای همسر و فرزندان نیز شامل این قانون میشود.

ضوابط درخواست کارت ترکواز

متقاضیان به حداقل یکی از پنج معیار زیر نیاز دارند؛

1. اثبات صلاحیت و مهارت های فوق العاده از طریق تحصیلات، حقوق و دستمزد، دانش فنی و حرفه ای و تجربه.

2. سرمایه گذاری بالا بوسیله ایجاد اشتغال، توسعه علمی و فن آوری و یا موارد مشابه آن.

3. کمک به توسعه علم و فناوری به نفع کشور در سطوح بین المللی در زمینه های علمی، صنعتی و فن آوری.

4. کمک به فرهنگ، فعالیت هنری و یا ورزشی در ترکیه.

5. کمک در راستای به رسمیت شناختن و ارتقا فرهنگ بین المللی ترکیه. این فعالیت ها باید در جهت منافع ملی ترکیه باشد.

نحوه درخواست برای کارت ترکواز ترکیه

این کار میتواند هم از داخل ترکیه و هم خارج از کشور، از طریق سیستم نمایندگی قانونی انجام شود. اگر متقاضی در ترکیه حضور داشته باشد، میتواند به طور مستقیم با شماره شناسایی خارجی خود اقدام کند. اطلاعات درخواست و اسناد از خارج از کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهند شد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست کارت ترکواز

• فرم درخواست

• گذرنامه

• گواهی انطباق از موسسه عمومی برای اثبات واجد شرایط بودن

با توجه به درخواست و شرایط متقاضی، مدارک زیر نیز باید ارسال شود؛

• دیپلم خارجی، قرارداد کار، خلاصه تجریبات، یا نامه ماموریت. این اسناد باید مدارک بین المللی شناخته شده باشند.

• سرمایه گذاران باید به مقدار نیاز بر اساس سطح اشتغال، اعتبارات صادراتی، کفایت مالی، نوع تجارت و مدارک و اسناد تجاری، پول نقد خارجی در حساب خود داشته باشند.

• دانشمندان و محققان باید دیپلم، شغل دانشگاهی، مطالعات و تاریخ مدارک و جزییات هر گونه علامت تجاری یا موارد به ثبت رسانده خود را ارایه دهند.

• متقاضیان فرهنگی، هنری و یا ورزشی نیاز به اثبات موفقیت خود در سطح ملی یا بین المللی دارند.

• کمک اتباع خارجی برای شناساندن و یا ارتقا فرهنگ ترکیه باید با ارایه اسناد تایید شود و تلاش آنها را در سطح بین المللی نشان دهد.

چگونه یک کارت ترکواز ارزیابی می شود؟

متقاضیان باید امتیاز کافی را در سیستم ارزیابی را یدست آورند. ارزیابی کنندگان ممکن است با استفاده از نظرات اعضای علمی دانشگاه ها و موسسات و سازمان های مرتبط با صنعت و یا تخصصها بر اساس مهارت های حرفه ای، اطلاعات متقاضی را ارزیابی میکنند.

سیستم ارزشیابی بر اساس؛

• سطح تحصیلات

• پرستیژ موسسه آموزش عالی

• میزان دستمزد

• ارزش موسسه

• سطح تجربه و تخصص و یا تجربه حرفه ای

اگر تبعه خارجی به عنوان یک سرمایه گذار واجد شرایط تقاضا کند، مدارک زیر لازم است؛

• فعالیتهای صادراتی و یا ایجاد اشتغال

• فعالیت های سرمایه گذاری

• منطقه و فضای محیط کار

• اموال منقول یا غیر منقول موجود در ترکیه

• معیارهای مشابه که نشان دهنده حقوق مالکیت معنوی و صنعتی باشد

اگر متقاضی به عنوان یک دانشمند یا محقق اقدام کند، مدارک زیر مورد نیاز است؛

• عنوان آکادمیک

• مشارکت در نهادهای ملی و بین المللی در زمینه علمی و فن آوری

• مشارکت در سازمان های داخلی یا بین المللی با ثبت علایم تجاری، اختراعات و یا مجوزها

• اختراعات و نوآوری

امتیازات ورزشکاران خارجی بر مبنای افتخارات ملی و یا بین امللی آنها و باشگاهی که عضو آن بوده اند مورد بررسی قرار میگیرد. کارآفرینان باید رسمیت کار خود و جوایز داخلی یا بین المللی خود را ثابت کنند.

به همین ترتیب، کمک خارجیان برای تایید و ارتقا ترکیه و یا فرهنگ ترکیه از طریق فعالیت های تبلیغاتی زمانبندی شده شامل زمان، طول مدت، پایداری، تداوم، تاثیر، ایده و آثار هنری و فعالیت های بین المللی، امتیاز دهی می شود.

توجه: اداره کل می تواند با توجه متفاوت بودن منطقه، استان، ناحیه ای و یا شغل در سیستم نمره دهی تغییرات ایجاد کند.

آیا درخواستها تضمین می شوند؟

خیر، هر یک از دلایل زیر میتواند باعث لغو آن شود؛

• متقاضی نتواند معیارهای ارزیابی مورد نیاز را ارایه کند

• متقاضی قوانین و سیاستهای بین المللی کار را رعایت نکرده باشد

• اطلاعات و اسناد و مدارک ارایه شده تحریف و یا قابل قبول نباشند

• دلایل اشتغال کافی نباشد

• درخواست حرفه ای مورد نظر تنها محدود به شهروندان ترکیه ای باشد

• وزارت كشور درخواست ویزا و یا اجازه ورود متقاضی به ترکیه را نپذیرد

• متقاضی قبلا اخراج یا یا در حال اخراج از ترکیه باشد

• ترکیه روابط دیپلماتیک با کشور متقاضی را به رسمیت نشناخته باشد

• متقاضیان به دلایل مجاز امنیتی و یا خطر اخلال در نظم عمومی و همچنین خطر سلامت جامعه مجاز به کار نمیباشند

زمان انتقال چیست؟

سه سال اول دارا بودن کارت ترکواز زمان انتقال نامیده می شود که در طی آن تمام فعالیت های داخلی و خارجی و تعهدات دارنده کارت توسط یک متخصص تحت نظارت است. شخص دارنده کارت نیز گزارش دوازده ماه ای را با توجه به معیارهای مشخص شده توسط اداره کل آماده خواهد کرد.

اگر ناظرمتخصص نیاز به اطلاعات و یا اسناد اضافی داشته باشد، دارنده کارت ظرف 15 روز از زمان درخواست موظف به ارایه این مدارک است. اگر انحرافی در گزارش بوجود آید، دارنده کارت طی یک دوره سه ماه باید آنها را اصلاح کید. عدم انجام این کار باعث ابطال کارت خواهد شد.

درخواست برای حذف دوره انتقال در180 روز آخر دوره سه ساله امکانپذیر است. اگر دارنده کارت درخواست را ثبت نکند، کارت بی اعتبار خواهد شد. پس از تصویب در پایان دوره انتقال سه ساله، کارت نامحدود می شود.

دارندگان کارت های ترکواز ...

• از خدمت نظامی که بر اساس قانون برای شهروندان مرد ترکیه ای اجباری است، معاف هستند

• نمی توانند در دفاتر عمومی انتخاب شوند

• متعهد به پیوستن به سیستم بیمه اجتماعی ترکیه (SGK) هستند
متقاضیان از مزایای برابر با یک شهروند ترکیه ای برای اقامت، مسافرت، کار، سرمایه گذاری، فعالیت های تجاری، ارث، کسب و کار منقول و غیر منقول، و پاداش خواهند بود. با این حال، اگر قانون به شخص به عنوان یک شهروند ترکیه ای نیاز داشته باشد، حقوق و مزایای آن ممکن است اعمال نشود. در شرایط استثنایی، به دارنده کارت ترکواز و خانواده آنها ممکن است شهروندی ترکیه داده شود اگر آنها تهدیدی برای امنیت ملی و نظم عمومی نباشند.

آیا یک کارت ترکواز می تواند لغو و یا باطل شود؟

اگر دارنده کارت ظرف شش ماه پس از تصویب آن از ترکیه خارج بماند و یا برای بیش از دو سال در یک دوره مداوم بدون اثبات فورس ماژور خارج از کشور باشد، کارت لغو خواهد شد.

دیگر شرایط عبارتند از ...

• متقاضی به طور غیر قانونی کار کرده است

• متقاضی به مدت یک سال به طور مداوم اشتغال به کار نداشته باشد

• ارسال اطلاعات و اسناد نادرست یا گمراه کننده توسط متقاضی

• درخواست اسناد یا مدارک را در دوره انتقال انجام نمی دهد

• متقاضی دارای مجوز قانونی ورود به ترکیه نباشد و یا اخراج شود

• کار آنها باعث اختلال در نظم عمومی، امنیت یا سلامت جامعه شود

متقاضی همچنین می تواند پس از پایان مدت اعتبار کارت، درخواست ابطال کند.

در سال 2017 با کارت ترکواز خرید و فروش املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت

به سرمایه گذارانی که2 میلیون دلار در ترکیه سرمایه گذاری کنند و یا حسابی به ارزش 1 میلیون دلار افتتاح کنند بدون نیاز به دیگر شرایط تابعیت اعطای خواهد شد. برنامه کارت ترکواز برای نیروی کار واجد شرایط یک طرح تکمیلی است.

اگر چه برای کارت ترکواز، سرمایه گذاری در ترکیه اجباری است اما انواع سرمایه گذاری ایجاد شده، به یک گزینه واحد محدود نمی شود و با توجه به انتظارات دارای جایگزین های مناسبی برای همه است. قوانینی مانند سرمایه گذاری در ترکیه، ایجاد کسب و کار در ترکیه و اشتغال با یک نرخ خاص، خرید املاک و مستغلات درترکیه و عدم فروش آن برای حداقل 3 سال، از انواع سرمایه گذاریهایی هستند که می توان انجام داد.

اعطای کار نامحدود و اجازه اقامت به اتباع خارجی به ویژه از سوی نمایندگان بخش املاک و مستغلات مورد استقبال واقع شد. مدیر عامل انجمن خانه سازی استانبول اعلام کرد که کارت ترکواز به این بخش کمک قابل توجهی خواهد داد، اما برخی از پیشرفتها لازم هستند که سال 2017 امیدوار کننده خواهد بود. همراه بودن کارت ترکواز و اخذ سریع شهروندی، حداقل 20 درصد این بخش را افزایش می دهد و انتظار می رود در سال 2017 بیش از 20 هزار فروش در ترکیه انجام شود.

اخبار املاک11.06.2021
باورهای غلط رایج درباره سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در ترکیه
7.06.2021
ما یک دفتر جدید در آنکارا داریم!
3.06.2021
بررسی قیمت - آیا قیمت ملک در ترکیه ارزان است یا گران؟
3.06.2021
بررسی قیمت - آیا قیمت ملک در ترکیه ارزان است یا گران؟
11.05.2021
چگونه به عنوان یک پاکستانی، شهروند ترکیه شویم
13.04.2021
روشهای تقلبی شهروندی ترکیه شناسایی شد
1.04.2021
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات سودآور: مسکن دانشجویی یونیوا
3.03.2021
اسپانیا هومز حالا با چهره جدید خود آنلاین است!
خواندن همه خبرها
بالا
برو به