تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون

آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصارآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-1آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-2آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-3آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-4آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-5آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-6آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-7آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-8آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-9آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-10آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-11آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-12آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-13آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-14آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-15آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, پلان ملک-1
قیمت از 35.700 €
 • اطلاعات عمومی
 • 3+1
 • بدون کمیسیون
 • ترابزون / اورتاحصار
 • 160 m²
 • 3+1
 • 2
 • 2
 • 12/2021
 • 7
 • در حال ساخت
 • 8 km
 • 2 km
 • 5 km
شماره ملک TZX-0152

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون

آپارتمان / ترابزون / اورتاحصار

آسانسور در مجموعهسرایدارپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیباغاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایحمام در اتاق خواببالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریامرکز شهرفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفترترابزون
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت از 35.700 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 23.03.2021 12:02:24

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
آپارتمانهای سرمایه گذاری با امکانات اجتماعی غنی در ترابزونآپارتمانهای سرمایه گذاری با امکانات اجتماعی غنی در ترابزون33.700 €2+1, 3+1آکچابات / ترابزوناملاکی با طراحی جذاب در ترابزون با منظره دریااملاکی با طراحی جذاب در ترابزون با منظره دریا32.500 €2+1, 3+1آراکلی / ترابزونآپارتمانهای مدرن با منظره دریا در ترابزون اورتاحیصارآپارتمانهای مدرن با منظره دریا در ترابزون اورتاحیصار35.700 €2+1, 3+1اورتاحصار / ترابزونآپارتمان لوکس با دید بینظیر دریا در یومراآپارتمان لوکس با دید بینظیر دریا در یومرا37.500 €1+1, 3+1یومرا / ترابزون