تلفن همراه 00905322124590

تماس با ما از ایران 00902423245494

برگزیده های شما ( 0 )
نمایش ملک های مورد علاقه من

آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون

آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصارآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, ترابزون / اورتاحصار - videoآپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-1آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-2آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-3آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-4آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-5آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-6آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-7آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-8آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-9آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-10آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-11آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-12آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-13آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-14آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, تصاویر داخلی-15آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون, پلان ملک-1
قیمت از 42.600 €
 • اطلاعات عمومی
 • 3+1
 • بدون کمیسیون
 • ترابزون / اورتاحصار
 • 160 m²
 • 3+1
 • 2
 • 2
 • 12/2021
 • 7
 • در حال ساخت
 • 8 km
 • 2 km
 • 5 km
شماره ملک TZX-0152

-

ویژگی های عمومی آپارتمان های با دید دریا با فرصت فروش مجدد در ترابزون

آپارتمان / ترابزون / اورتاحصار

آسانسور در مجموعهسرایدارپارکینگ (سرپوشیده)پارکینگنگهبانی 24/7دوربین امنیتیباغاتاق رختکنتلویزیون ماهواره ایحمام در اتاق خواببالکنآشپزخانه جداساحل (1 الی 5 کیلومتر)با دید دریامرکز شهرفرودگاه 0 الی 50 کیلومتر
نماینده فروش
بازدید از دفترترابزون
قیمت های مناسب هر زمان

 قیمت از 42.600 €*به روز رسانی قیمت در تاریخ 30.06.2021 11:51:47

قیمت ها به لیرترکیه تغییر پیدا کرده اند. نرخ ارز روزانه به روز می شوند. قیمت ها از مبلغ پایه شروع می شوند. قیمت های مختلف در وب سایت های مختلف؟

در اینجا بپذیرید
بالا
برو به
ملکهای مشابه
املاک با طراحی مدرن با مفهوم خانوادگی در ترابزوناملاک با طراحی مدرن با مفهوم خانوادگی در ترابزون42.100 €3+1اورتاحصار / ترابزونآپارتمانهای با دید دریا نزدیک به امکانات اجتماعی در ترابزونآپارتمانهای با دید دریا نزدیک به امکانات اجتماعی در ترابزون40.500 €3+1مرکز / ترابزونآپارتمانهای خانوادگی نزدیک به همه امکانات رفاهی در یالینجیک، ترابزونآپارتمانهای خانوادگی نزدیک به همه امکانات رفاهی در یالینجیک، ترابزون45.100 €3+1مرکز / ترابزونآپارتمانهای سرمایه گذاری نزدیک به امکانات رفاهی اجتماعی در ترابزونآپارتمانهای سرمایه گذاری نزدیک به امکانات رفاهی اجتماعی در ترابزون49.600 €3+1آکچابات / ترابزون